РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 12, Т. 1 И Т. 2 ОТ ЗПУКИ

 

№ по ред

Входящ № и дата на подаване

Вид декл. по чл. 12 от ЗПУКИ

Име, презиме и фамилия

длъжност в администрацията

         

1

94-01-625/18.11

чл. 12 т. 1

КОСТАДИН ЩЕРЕВ ХОЛЯНОВ

Кмет

 

94-01-624/18.11

94-01-624/18.11

чл. 12 т. 2

чл. 12 т. 3

   

2

94-01-612/17.11.

чл. 12 т. 1

ВАЛЕНТИН МАКСИМОВ ВИГНЕВ

Кмет км.Костандово

 

94-01-611/17.11.

чл. 12 т. 2

   

3

94-01-608/17.11

чл. 12 т. 1

ДИМИТЪР БОЙКОВ ТОПАЛОВ

Заместник кмет

 

94-01-607/17.11

чл. 12 т. 2

   

4

94-01-623/17.11

чл. 12 т. 1

ЦАНКО БЕНЧОВ МОЛОВ

Заместник кмет

 

94-01-622/17.11

чл. 12 т. 2

   

5

94-01-621/17.11

чл. 12 т. 1

МАРИЯ БОРИСОВА ТАШЕВА

Мл.експерт "ДОУ и ОП"

 

94-01-620/17.11

чл. 12 т. 2

   

6

94-01-610/17.11

чл. 12 т. 1

КИРИЛКА ИЛИЕВА ГОВЕДАРСКА

Мл.специалист"ПКК"

 

94-01-609/17.11

чл. 12 т. 2

   

7

94-01-619/17.11

чл. 12 т. 1

РАДИ ЦАНКОВ ЯНКУЛОВ

Шофьор

 

94-01-618/17.11

чл. 12 т. 2

   

8

94-01-638/20.11

чл. 12 т. 1

КАТЯ ГЕОРГИЕВА ОВЧАРОВА

Спец. Събирач "ДП"

 

94-01-637/20.11

чл. 12 т. 2

   

9

94-01-634/ 20.11

чл. 12 т. 1

СТЕФКА ДИМИТРОВА ПОПОВА

Заместник кмет

 

94-01-635/20.11

чл. 12 т. 2

   

10

94-01-654/26.11

чл. 12 т. 1

ПЕТЪР МИЛЧЕВ ПЕТРОВ

Шофьор

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

94-01-653/26.11

94-201/25.01.2016

94-201/25.01.2016

94-146/19.01.2016

94-146/19.01.2016

94-01-113/10.03.16

94-01-114/10.03.16

94-01-111/10.03.16

94-01-112/10.03.16

94-3488/05.12.2017

94-3488/05.12.2017

94-01-89/08.03.2018

94-01-90/08.03.2018

чл. 12 т. 2

чл. 12 т. 1

чл. 12 т. 2

чл. 12 т. 1

чл. 12 т. 2

чл. 12 т. 1

чл. 12 т. 2

чл. 12 т. 1

чл.12 т. 2

чл.12 т. 1

чл. 12 т. 2

чл.12 т.1

чл.12т.2

 

ПЕТЯ СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА

 

ВЕСКО ВАЛЕНТИНОВ БАЛИЕВ

 

МАРИЯНА ИВАНОВА БЕЛЕЖКОВА

 

НИКОЛАЙ ЩЕРЕВ УЗУНОВ

 

СТАНИМИР ИВАНОВ ЖИВКОВ

 

 КАТЕРИНА АТАНАСОВА НАКОВА

 

Гл.специалист „Техническо обслужване ОбС”

 

Шофьор, звено „Чистота”

 

Директор ОП „ЦУДС”

 

Гл. специалист „Лесничей”

 

Старши експерт "ЕООС"

 

 специалист "ЕСГРАОН"

Нагоре