РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 12, Т. 1 И Т. 2 ОТ ЗПУКИ

 

№ по ред

Входящ № и дата на подаване

Вид декл. по чл. 12 от ЗПУКИ

Име, презиме и фамилия

длъжност в администрацията

 
 

1

№007/17.11.15г

чл. 12 т. 1

Нина Иванова Димова

общински съветник

 

№008.17.11.15г

чл. 12 т. 2

 

2

№009/17.11.15г

чл. 12 т. 1

Иван Христов Иванов

общински съветник

 

№010/17.11.15г

чл. 12 т. 2

 

3

№011/17.11.15г

чл. 12 т. 1

Костадин Василев Кадинов

общински съветник

 

№012/17.11.15г

чл. 12 т. 2

 

4

№013./17.11.15г

чл. 12 т. 1

Шабан Джамалов Къркелов

общински съветник

 

№014/17.11.15г.

чл. 12 т. 2

 

5

№015/17.11.15г.

чл. 12 т. 1

Стела Емилова Гьорова

общински съветник

 

№016/17.11.15г.

чл. 12 т. 2

 

6

№017/17.11.15г.

чл. 12 т. 1

Димитър Георгиев Андонов

общински съветник

 

№018/17.11.15г.

чл. 12 т. 2

 

7

№019/17.11.15г.

чл. 12 т. 1

Петя Георгиева Чолева

общински съветник

 

№020/17.11.15г.

чл. 12 т. 2

 

8

№024/17.11.15г

чл. 12 т. 1

Димитър Христов Янушев

общински съветник

 

№025/17.11.15г.

чл. 12 т. 2

 

9

№026/17.11.15г.

чл. 12 т. 1

Лидия Красимирова Прагова

общински съветник

 

№027/17.11.15г.

чл. 12 т. 2

 

10

№028/18.11.15г.

чл. 12 т. 1

Иван Георгиев Санкев

общински съветник

 

№029/18.11.15г.

чл. 12 т. 2

 

11

№030/18.11.15г.

чл. 12 т. 1

Любомир Даков Петков

общински съветник

 

№031/18.11.15г.

чл. 12 т. 2

 

12

№032/18.11.15г.

чл. 12 т. 1

Любен Петров Ташев

общински съветник

 

№033/18.11.15г.

чл. 12 т. 2

 

13

№034/18.11.15г.

чл. 12 т. 1

Тодор Ангелов Тодоров

общински съветник

 

№035/18.11.15г.

чл. 12 т. 2

 

14

№036/18.11.15г.

чл. 12 т. 1

Момчил Бенчов Арнаудов

общински съветник

 

№037/18.11.15г.

чл. 12 т. 2

 

15

№038/18.11.15г.

чл. 12 т. 1

Димитър Костадинов Андреев

общински съветник

 

№039/18.11.15г.

чл. 12 т. 2

 

16

№040/19.11.15г.

чл.12 т.3

Лидия Красимирова Прагова

общински съветник

 

17

№049/26.11.15г.

чл. 12 т. 1

Димитър Маринов Бекташев

общински съветник

 

№050/26.11.15 г.

чл. 12 т. 2

 

18

№051/30.11.15г.

чл. 12 т. 1

Пламен Ясенов Горумов

общински съветник

 

№052/30.11.15 г.

чл. 12 т. 2

 

 19         №134/28.06.16 г.          чл. 12 т. 1                                Недко Пламенов Сатев                                    общински съветник

              №135/28.06.16 г.          чл. 12 т. 2

Нагоре