Избор за подготовка за организиране на проверка и проверка на мултикултурно зелено училище - 2 бр.

Протокол 1 , Протокол 2 , Протокол 3 , Доклад , Решение за приложения 2018-06-20, Договор  2018-07-18, Обявяване за възложена поръчка 2018-07-18, Обявяване за приключен договор 2018-09-05 

Дата на публикуване: 2018-06-07, 09:30 Уникален номер в регистъра на АОП: 850381


Избор на изпълнител за "Организиране на проверка и проучване на информационни кампании, обувки, обучения и психологически консултации" 

Проект на Договор    ЕЕДОП     Образование     Покана    Решение     Техническа спецификация   Доклад  2019-08-08  Протокол 1  2019-08-08  Протокол 2  2019-08-08  Протокол 3  2019-08-08  Протокол 4  2019-08-08  Протокол 5  2019-08-08  Протокол 6  2019-08-08  Протокол 7  2019-08-08  Протокол 8  2019-08-08  Протокол 9  2019-08-08  Протокол 10  2019-08-08  Решение  2019-08-08 Договор позиция 1  2019-09-18 Договор позиция 2  2019-09-18Договор позиция 3  2019-09-18 Обявяване за възложена поръчка  2019-09-18

Обявяване за включване на договор Позиция 1  2019-10-21. Обявяване за включване на договор  Позиция 2 ,    Обявяване за включване по договор Позиция 3  2020-10-29

Дата на публикуване: 2019-07-12 15:00 Уникален номер в регистъра на АОП:  921858


Изработете „Предоставяне на психологическа подготовка за деца от етнически малцинства, отделни индивидуални и групови мероприятия, работа с родители, без да останете от етнически производители, произведени, включени в тренировъчни обучения и работници с участие на родители в образователен процес или да се използва и да се работи проверка на мероприятия "

Проект за Договор   ЕЕДОП   Образование  Покана   Решение   Техническа спецификация  Доклад  2019-08-08  Протокол 1  2019-08-08  Протокол 2  2019-08-08  Протокол 3  2019-08-08  Протокол 4  2019-08-08  Решение  2019-08-08 Договор  2019-09-18 Обявяване за възложена поръчка  2019-09-18, Обявяване за включване по договор  2020-10-29

Дата на публикуване: 2019-07-12 15:30 Уникален номер в регистъра на АОП:  921851

Нагоре