РЕГИСТЪР НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА НА МЕСТНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ ЗА ОБЩИНА РАКИТОВО

Книга за регистриране на дарения

Регистър на социалните институции и услуги в Община Ракитово

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с уреждания на територията на Община Ракитово

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЩИ ЗА 2021 ГОДИНА

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЩИ ЗА 2020 ГОДИНА

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЩИ ЗА 2019 ГОДИНА

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ ЗА ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

Регистър на домашни кучета на територията на община Ракитово

Регистър на лечебните заведения на територията на община Ракитово

Регистър на спортни клубове, осъществяващи дейност с финансова подкрепа на община Ракитово

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с уреждания на територията на община Ракитово

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация

Общински регистър на категоризираните туристически обекти в община Ракитово

Регистър на издадените разрешения за изработка на ПУП

Регистър на сдруженията

Регистър на въведените в експлоатация строежи от четвъртък и пета категория

Регистър на издадените разрешения за строеж

Регистър на техническите паспорти в сгради

Регистър на дружества с общинско участие 

 

 

 

 

Нагоре