Решения взети на 29.07.2021г-качени на 04.08.2021г.

Решение 258 Решение 259 Решение 260 Решение 261 Решение 262 Решение 263 Решение 264 Решение 265 Решение 266

Решения взети на 19.07.2021г.-качени на 26.07.2021г.

Решение 253 Решение 254 Решение 255 Решение 256 Решение 257

Решения взети на 29.06.2021г.-качени на 06.06.2021г.

Решение 242 Решение 243 Решение 244 Решение 245 Решение 246 Решение 247 Решение 248 Решение 249 Решение 250 Решение 251 Решение 252

Решения взети на 31.05.2021г.-качени на 07.06.2021г.

Реиение 234 Решение 235 Решение 236 Решение 237 Решение 238 Решение 239 Решение 240 Решение 241

Решения взети на 26.04.2021г.-качени на 29.04.2021г.

Решение 226 Решение 227 Решение 228 Решение 229 Решение 230 Решение 231 Решение 232 Решение 233

Решения взети на 30.03.2021г.-качени на 06.04.2021г.

Решение 204 Решение 205 Решение 206 Решение 207 Решение 208 Решение 209 Решение 210 Решение 211 Решение 212 Решение 213 Решение 214 Решение 215 Решение 216 Решение 217 Решение 218 Решение 219 Решение 220 Решение 221 Решение 222 Решение 223 Решение 224 Решение 225

Решения взети на 22.03.2021г.-качени на 06.04.2021г.

Решение 202 Решение 203

Решения взети на 26.02.2021г.-качени на 02.03.2021г.

Решение 186 Решение 187 Решение 188 Решение 189 Решение 190 Решение 191 Решение 192 Решение 193 Решение 194 Решение 195 Решение 196 Решение 197 Решение 198 Решение 199 Решение 200 Решение 201

Решения взети на 26.01.2021г.-качени на 02.02.2021г.

Решение 175 Решение 176 Решение 177 Решение 178 Решение 179 Решение 180 Решение 181 Решение 182 Решение 183 Решение 184 Решение 185

Решения взети на 21.12.2020г.- качени на 22.12.2020г.

Решение 171 Решение 172 Решение 173 Решение 174

Решения взети на 13.11.2020г.-качени на 20.11.2020г.

Решение 168 Решение 169 Решение 170

Решения взети на 27.10.2020г.-качени на 03.11.2020г.

Решение 154 Решение 155 Решение 156 Решение 157 Решение 158 Решение 159 Решение 160 Решение 161 Решение 162 Решение 163 Решение 164 Решение 165 Решение 166 Решение 167

Решения взети на 21.09.2020г.-качени на 28.09.2020г.

Решение 144 Решение 145 Решение 146 Решение 147 Решение 148 Решение 149 Решение 150 Решение 151 Решение 152 Решение 153

Решения взети на 25.08.2020г.-качени на 01.09.2020г.

Решение 125 Решение 126 Решение 127 Решение 128 Решение 129 Решение 130 Решение 131 Решение 132 Решение 133 Решение 134 Решение 135 Решение 136 Решение 137 Решение 138 Решение 139 Решение 140 Решение 141 Решение 142 Решение 143

Решения взети на 28.07.2020г.- качени на 04.08.2020г.

Решение 116 Решение 117 Решение 118 Решение 119 Решение 120 Решение 121 Решение 122 Решение 123 Решение 124

Решения взети на 30.06.2020г.- качени на 06.07.2020г.

Решение 103 Решение 104 Решение 105 Решение 106 Решение 107 Решение 108 Решение 109 Решение 110 Решение 111 Решение 112 Решение 113 Решение 114 Решение 115

Решения взети на 29.05.2020г.-качени на 05.06.2020г.

Реиение 083 Решение 084 Решение 085 Решение 086 Решение 087 Решение 088 Решение 089 Решение 090 Решение 091 Решение 092 Решение 093 Решение 094 Решение 095 Решение 096 Решение 097 Решение 098 Решение 099 Решение 100 Решение 101 Решение 102

Решения взети на 06.04.2020г.-качени на 07.04.2020г.

Решение 081 Решение 082

Решения взети на 30.03.2020г.-качени на 06.04.2020г.

Решение 072 Решение 073 Решение 074 Решение 075 Решение 076 Решение 077 Решение 078 Решение 079 Решение 080

Решения взети на 28.02.2020г.-качени на 06.03.2020г.

Решение 051 Решение 052 Решение 053 Решение 054 Решение 055 Решение 056 Решение 057 Решение 058 Решение 059 Решение 060 Решение 061 Решение 062 Решение 063 Решение 064 Решение 065 Решение 066 Решение 067 Решение 068 Решение 069 Решение 070 Решение 071

Решения взети на 31.01.2020г. - качени на 04.02.2020г.

Решение 033 Решение 034 Решение 035 Решение 036 Решение 037 Решение 038 Решение 039 Решение 040 Решение 041 Решение 042 Решение 043 Решение 044 Решение 045 Решение 046 Решение 047 Решение 048 Решение 049 Решение 050

Решения взети на 07.01.2020г. - качени на 13.01.2020г.

Решение 031 Решение 032

Решения взети на 17.12.2019г. - качени на 23.12.2019г.

Решение 020 Решение 021 Решение 022 Решение 023 Решение 024 Решение 025 Решение 026 Решение 027 Решение 028 Решение 029 Решение 030

Решения взети на 14.11.2019г. - качени на 23.12.2019г.

Решение 001 Решение 002 Решение 003 Решение 004 Решение 005 Решение 006 Решение 007 Решение 008 Решение 009 Решение 010

Решение 011Решение 012 Решение 013 Решение 014 Решение 015 Решение 016 Решение 017 Решение 018 Решение 019 

Решения взети на 07.10.2019г. - качени на 11.10.2019г.

Решение 854 Решение 855 Решение 856 Решение 857 Решение 858 Решение 859

Решения взети на 11.09.2019г. - качени на 17.09.2019г.

Решения 839 Решение 840 Решение 841 Решение 842 Решение 843 Решение 844 Решение 845 Решение 846 Решение 847 Решение 848 Решение 849 Решение 850 Решение 851 Решение 852 Решение 853 

Решения взети на 27.08.2019г. - качени на 02.09.2019г.

Решение 822 Решение 823 Решение 824 Решение 825 Решение 826 Решение 827 Решение 828 Решение 829 Решение 830 Решение 831 Решение 832 Решение 833 Решение 834 Решение 835 Решение 836 Решение 837 Решение 838

Решения взети на 30.07.2019г. - качени на 05.08.2019г.

Решение 809 Решение 810 Решение 811 Решение 812 Решение 813 Решение 814 Решение 815 Решение 816 Решение 817 Решение 818 Решение 819 Решение 820 Решение 821

Решения взети на 02.07.2019г. - качени на 08.07.2019г.

Решение 808

Решения взети на 25.06.2019 година - качени на 01.07.2019г.

Решение 791 Решение 792 Решение 793 Решение 794 Решение 795 Решение 796 Решение 797 Решение 798 Решение 799 Решение 800 Решение 801 Решение 802 Решение 803 Решение 804 Решение 805 Решение 806 Решение 807  

Решения взети на 21.05.2019 година - качени на 27.05.2019г.

Решение 775 Решение 776 Решение 777 Решение 778 Решение 779 Решение 780 Решение 781 Решение 782 Решение 783 Решение 784 Решение 785 Решение 786 Решение 787 Решение 788 Решение 789 Решение 790

Решения взети на 23.04.2019 година - качени на 30.04.2019г.

Решение 761 Решение 762 Решение 763 Решение 764 Решение 765 Решение 766 Решение 767 Решение 768 Решение 769 Решение 770 Решение 771 Решение 772 Решение 773  Решение 774

Решения взети на 26.03.2019 година - качени на 02.04.2019г.

Решение 741 Решение 742 Решение 743 Решение 744 Решение 745 Решение 746 Решение 747 Решение 748 Решение 749 Решение 750 Решение 751 Решение 752 Решение 753 Решение 754 Решение 755 Решение 756 Решение 757 Решение 758 Решение 759 Решение 760

Решения взети на 26.02.2019 година - качени на 05.03.2019г.

Решение 721 Решение 722   Решение 723 Решение 724  Решение 725   Решение 726 Решение 727   Решение 728 Решение 729   Решение 730 Решение 731 Решение 732 Решение 733   Решение 734   Решение 735 Решение 736   Решение 737  Решение 738 Решение 739 Решение 740  

Решения взети на 29.01.2019 година - качени на 04.02.2019г.

Решение 707  Решение 708   Решение 709   Решение 710 Решение 711   Решение 712   Решение 713 Решение 714   Решение 715 Решение 716   Решение 717 Решение 718   Решение 719  Решение 720

Решения взети на 04.01.2019 година - качени на 08.01.2019г.

Решение 706

Решения взети на 18.12.2018 година - качени на 21.12.2018г.

Решение 694 Решение 695   Решение 696   Решение 697   Решение 698   Решение 699   Решение 700   Решение 701   Решение 702  Решение 703 Решение 704 Решение 705     

Решения взети на 03.12.2018 година - качени на 11.12.2018г.

Решение 692   Решение 693

Решения взети на 27.11.2018 година - качени на 04.12.2018г.

Решение 676 Решение 677   Решение 678   Решение 679   Решение 680 Решение 681   Решение 682   Решение 683 Решение 684   Решение 685 Решение 686  Решение 687 Решение 688 Решение 689   Решение 690 Решение 691       

Решения взети на 30.10.2018 година - качени на 06.11.2018г.

Решение 665 Решение 666   Решение 667   Решение 668 Решение 669  Решение 670   Решение 671   Решение 672  Решение 673   Решение 674   Решение 675

Решения взети на 26.09.2018 година - качени на 03.10.2018г.

Решение 651  Решение 652  Решение 653  Решение 654  Решение 655  Решение 656  Решение 657  Решение 658  Решение 659  Решение 660  Решение 661  Решение 662  Решение 663  Решение 664

Решения взети на 28.08.2018 година - качени на 03.09.2018г.

 Решение 640  Решение 641  Решение 642  Решение 643  Решение 644  Решение 645  Решение 646  Решение 647  Решение 648  Решение 649  Решение 650 

Решения взети на 24.07.2018 година - качени на 30.07.2018г.

Решение 631 Решение 632   Решение 633   Решение 634   Решение 635   Решение 636   Решение 637   Решение 638   Решение 639

Решения взети на 25.06.2018 година - качени на 29.06.2018г.

Решение 621 Решение 622   Решение 623   Решение 624   Решение 625   Решение 626   Решение 627   Решение 628 Решение 629   Решение 630

Решения взети на 29.05.2018 година-качено на 05.06.2018г.

Решение 605 Решение 606   Решение 607 Решение 608 Решение 609 Решение 610 Решение 611 Решение 612 Решение 613 Решение 614 Решение 615 Решение 616 Решение 617 Решение 618    Решение 619  Решение 620

Решения взети на 08.05.2018 година- качено на 08.05.2018г.

Решение 596 Решение 597   Решение 598   Решение 599   Решение 600   Решение 601   Решение 602   Решение 603   Решение 604

Решения взети на 23.04.2018 година-качено на 27.04.2018г.

Решение 590 Решение 591  Решение 592  Решение 593  Решение 594  Решение 595 

Решения взети на 27.03.2018 година-качено на 03.04.2018г.

Решение 568  Решение 569   Решение 570 Решение 571   Решение 572  Решение 573   Решение 574  Решение 575  Решение 576   Решение 577  Решение 578   Решение 579 Решение 580   Решение 581  Решение 582   Решение 583 Решение 584   Решение 585  Решение 586   Решение 587 Решение 588   Решение 589

Решения взети на 27.02.2018 година-качени на 06.03.2018г.

Решение 542 Решение 543  Решение 544   Решение 545 Решение 546  Решение 547 Решение 548  Решение 549  Решение 550   Решение 551 Решение 552 Решение 553   Решение 554 Решение 555   Решение 556 Решение 557   Решение 558 Решение 559   Решение 560 Решение 561   Решение 562  Решение 563   Решение 564   Решение 565   Решение 565  Решение 567

Решения взети на 23.01.2018 година-качени на 30.01.2018г.

Решение 532 Решение 533   Решение 534  Решение 535   Решение 536  Решение 537   Решение 538 Решение 539  Решение 540   Решение 541

Решения взети на 19.12.2017 година- качено на 22.12.2017г.

Решение 518 Решение 519   Решение 520   Решение 521 Решение 522   Решение 523 Решение 524   Решение 525 Решение 526   Решение 527  Решение 528   Решение 529 Решение 530 Решение 531 

Решения взети на 28.11.2017 година- качено на 04.12.2017г.

Решение 501   Решение 502    Решение 503   Решение 504   Решение 505   Решение 506 Решение 507   Решение 508 Решение 509   Решение 510 Решение 511  Решение 512   Решение 513 Решение 514   Решение 515  Решение 516   Решение 517 

Решения взети на 21.11.2017 година- качено на 22.11.2017г.

Решение 500

Решения взети на 07.11.2017 г.- качени на 08.11.2017г.

Решение 499

Решения взети на 19.10.2017 година- качено на 26.10.2017г.

Решение 482 Решение 483  Решение 484  Решение 485  Решение 486  Решение 487  Решение 488  Решение 489

Решение 490 Решение 491  Решение 492  Решение 493  Решение 494  Решение 495  Решение 496  Решение 497

Решение 498

Решения взети на 18.09.2017 година- качено на 25.09.2017г.

Решение 476 Решение 477  Решение 478  Решение 479  Решение 480  Решение 481

Решения взети на 29.08.2017 година- качено на 05.09.2017г.

Решение 458 Решение 459  Решение 460  Решение 461  Решение 462  Решение 463  Решение 464  Решение 465  Решение 466

Решение 467 Решение 468  Решение 469  Решение 470  Решение 471  Решение 472  Решение 473  Решение 474  Решение 475

Решения взети на 27.07.2017 година- качени на 31.07.2017г.

Решение 447 Решение 448  Решение 449  Решение 450  Решение 451  Решение 452  Решение 453  Решение 454  Решение 455

Решение 456 Решение 457

Решения взети на 27.06.2017 година- качено на 04.07.2017г.

Решения 423 Решения 424  Решения 425  Решения 426  Решения 427  Решения 428  Решения 429  Решения 430  Решения 431

Решения 432 Решения 433  Решения 434  Решения 435  Решения 436  Решения 437  Решения 438  Решения 439  Решения 440

Решени 441 Решение 442  Решения 443  Решения 444  Решения 445  Решения 446

Решения взети на 26.05.2017 година- качено на 01.06.2017г.

Решение 403 Решение 404  Решение 405  Решение 406  Решение 407  Решение 408  Решение 409  Решение 410  Решение 411

Решение 412 Решение 413  Решение 414  Решение 415  Решение 416  Решение 417  Решение 418 Решение 419  Решение 420

Решение 421 Решение 422

Решения взети на 28.04.2017 година- качено на 05.05.2017г.

Решение 382 Решение 383  Решение 384  Решение 385  Решение 386  Решение 387 Решение 388  Решение 389  Решение 390

Решение 391 Решение 392  Решение 393  Решение 394  Решение 395  Решение 396  Решение 397  Решение 398  Решение 399

Решение 400 Решение 401  Решение 402

Решения взети на 04.04.2017 година- качено на 07.04.2017г.

Решение 380 Решение 381

Решения взети  на 31.03.2017 година- качено на 06.04.2017г.

Решение 355 Решение 356 Решение 357 Решение 358 Решение 359 Решение 360 Решение 361 Решение 362 Решение 363

Решение 364 Решение 365 Решение 366 Решение 367 Решение 368 Решение 369 Решение 370 Решение 371 Решение 372

Решение 373 Решение 374 Решение 375 Решение 376 Решение 377 Решение 378 Решение 379

Решения взети на 17.02.2017 г.- качени на 23.02.2017г.

Решение 332 Решение 333 Решение 334 Решение 335 Решение 336 Решение 337 Решение 338 Решение 339 Решение 340

Решение 341 Решение 342 Решение 343 Решение 344 Решение 345 Решение 346 Решение 347 Решение 348 Решение 349

Решение 350 Решение 351 Решение 352 Решение 353 Решение 354

Решения взети на 24.01.2017 година- качени на 31.01.2017г.

Решение 311 Решение 312 Решение 313 Решение 314 Решение 315 Решение 316 Решение 317 Решение 318 Решение 319

Решение 320 Решение 321 Решение 322 Решение 323 Решение 324 Решение 325 Решение 326 Решение 327 Решение 328

Решение 329 Решение 330 Решение 331

Решения взети на 16.01.2017 година- качено на 23.01.2017г.

Решение 309 Решение 310

Решения взети на 20.12.2016 г. -качено на 22.12.2016г.

Решение 289 Решение 290 Решение 291 Решение 292 Решение 293 Решение 294 Решение 295 Решение 296 Решение 297

Решение 298 Решение 299 Решение 300 Решение 301 Решение 302 Решение 303 Решение 304 Решение 305 Решение 306

Решение 307 Решение 308

Решения взети на 24.11.2016 г.- качени на 29.11.2016г.

Решение 285  Решение 286 Решение 287   Решение 288 

Решения взети на 14.11.2016 г.- качени на 18.11.2016г.

Решение 281 Решение 282 Решение 283    Решение 284

Решения взети на 10.11.2016 г.- качени на 11.11.2016г.

Решение 279 Решение 280

Решения взети на 25.10.2016 г.- качени на 27.10.2016г.

Решение 265 Решение 266 Решение 267 Решение 268 Решение 269 Решение 270 Решение 271 Решение 272
Решение 273 Решение 274 Решение 275 Решение 276 Решение 277 Решение 278

Решения взети на 27.09.2016 година- качено на 30.09.2016г.

Решение 242 Решение 243 Решение 244 Решение 245 Решение 246 Решение 247 Решение 248 Решение 249 Решение 250

Решение 251 Решение 252 Решение 253 Решение 254 Решение 255 Решение 256 Решение 257 Решение 258 Решение 259

Решение 260 Решение 261 Решение 262 Решение 263 Решение 264

Решения взети на 31.08.2016 година- качено на 07.09.2016г.

Решение 207 Решение 208 Решение 209 Решение 210 Решение 211 Решение 212 Решение 213 Решение 214 Решение 215

Решение 216 Решение 217 Решение 218 Решение 219 Решение 220 Решение 221 Решение 222 Решение 223 Решение 224

Решение 225 Решение 226 Решение 227 Решение 228 Решение 229 Решение 230 Решение 231 Решение 232 Решение 233

Решение 234 Решение 235 Решение 236 Решение 237 Решение 238 Решение 239 Решение 240 Решение 241

Решение извънредна сесия 03.08.2016 година- качено на 03.08.2016г.

Решение 206

Решения взети на 26.07.2016 година- качено на 02.08.2016г.

Решение 181 Решение 182 Решение 183 Решение 184 Решение 185 Решение 186 Решение 187 Решение 188 Решение 189

Решение 190 Решение 191 Решение 192 Решение 193 Решение 194 Решение 195 Решение 196 Решение 197 Решение 198

Решение 199 Решение 200 Решение 201 Решение 202 Решение 203 Решение 204 Решение 205

Решения взети на 28.06.2016 година- качено на 05.07.2016г.

Решение 159 Относно Промяна в постоянните комисии към ОбС
Решение 160 Относно Разделяне с Общинска собственост
Решение 161 Относно Разреждане с Общинска собственост
Решение 162 Относно Разреждане с Общинска собственост
Решение 163 Относно Разрешаване с Общинска собственост
Решение 164 Относно съществуване за 2016 година и разпределение с общинска собственост
Решение 165 Относно Разрешение за изработване на подробен план за устройства за промяна на търговията на земеделска z емя и парцеларен план за довеждащ ел. провод
Решение 166 Относно Одобрение на ПУП за регулиране
Решение 167 Относно Отдаване под наем на маломерни имоти от ОПФ - земи по член.19
Решение 168 Относно Отдаване под наем на имоти от Общински поземлен фонд се публикува търг
Решение 169 Относно изменение на Решение №141 / 27.05.2016г., Протокол № 09 на ОбС Ракитово
Решение 170 Относно Отмяна на Решение №145 / 27.05.2016г. на Общински съвет - Ракитово
Решение 171 Относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Ракитово приемане с Решение №321 / 11.03.2003г.
Приложение №1 към Решение 171
Решение 172Относно Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и с Управление общинско имущество
Приложение №1 Към Решение 172
Решение 173 Относно Промяна на английски Правилник за организацията и ДЕЙНОСТТА на английски Общински Съвет Ракитово
Приложение №1 Към Решение 173
Решение 174 Относно Ползване на дървен материал Общински горски Фонд От
РЕШЕНИЕ 175 Относно Отпускане на английски еднократна Финансова помощ
РЕШЕНИЕ 176 Относно Отпускане на английски еднократна Финансова помощ
РЕШЕНИЕ 177 Относно Отпускане на английски еднократна Финансова помощ
РЕШЕНИЕ 178 Относно Отпуска на английски еднократна Финансова Е помощ
РЕШЕНИЕ 179 Относно Отпускане на еднократна финансова помощ
Решение 180 Относно Отпускане на еднократна финансова помощ

Решения взети на 10.06.2016 година- качено на 10.06.2016г.

Решение 157 Относно изменение на Решение №147 / 27.05.2016г. за оставане на право на собственост от Община Ракитово на недвижими имоти - собствеността на БТК ЕАД гр. София
Решение 158  Относно Ползване на дървен материал от Общински горски фонд

Решения взети на 27.05.2016 г.- качено на 01.06.2016г.

Решение 139 Решение 140  Решение 141  Решение 142 Решение 143 Решение 144  Решение 145  Решение 146  Решение 147

Решение 148 Решение 149 Решение 150  Решение 151  Решение 152  Решение 153  Решение  154  Решение 155 Решение 156

Решения взети на 05.05.2016 г.- качено на 09.05.2016г.

Решение 137 Решение 138

Решения взети на 25.04.2016 г.- качено на 27.04.2016г.

Решение 113 Решение 114 Решение 115 Решение 116 Решение 117 Решение 118 Решение 119 Решение 120 Решение 121

Решение 122 Решение 123 Решение 124 Решение 125 Решение 126 Решение 127 Решение 128 Решение 129 Решение 130

Решение 131 Решение 132 Решение 133 Решение 134 Решение 135 Решение 136

Решения взети на 31.03.2016 година- качено на 06.04.2016г.

Решение 083 Решение 084 Решение 085 Решение 086 Решение 087 Решение 088 Решение 089 Решение 090 Решение 091

Решение 092 Решение 093 Решение 094 Решение 095 Решение 096 Решение 097 Решение 098 Решение 099 Решение 100

Решение 101 Решение 102 Решение 103 Решение 104 Решение 105 приложение Решение 105 Решение 106 Решение 107

Решение 108 приложение Решение 108 Решение 109 Решение 110 Решение 111 Решение 112

Решения взети на 26.02.2016 година- качено на 02.03.2016г.

Решение 060 Решение 061 Решение 062 Решение 063 Решение 064 Решение 065 Решение 066 Решение 067 Решение 068

Решение 069 Решение 070 Решение 071 Решение 072 Решение 073 Решение 074 Решение 075 Решение 076 Решение 077

Решение 078 Решение 079 Решение 080 Решение 081 Решение 082

Решения взети на 25.01.2016 г.- качествено на 01.02.2016г.

Решение 048 Решение 049 Решение 050 Решение 051 Решение 052 Решение 053 Решение 054 Решение 055 Решение 056

Решение 057 Решение 058 Решение 059

Решения взети на 22.12.2015 година- качено на 30.12.2015г.

Решение 021 Решение 022 Решение 023 Решение 024 Решение 025 Решение 026 Решение 027 Решение 028 Решение 029

Решение 030 Решение 031 Решение 032 Решение 033 Решение 034 Решение 035 Решение 036 Решение 037 Решение 038

Решение 039 Решение 040 Решение 041 Решение 042 Решение 043 Решение 044 Решение 045 Решение 046 Решение 047 Решение 047

Решения взети на 26.11.2015 година- качено на 03.12.2015г.

Решение 003 Решение 004 Решение 005 Решение 006 Решение 007 Решение 008 Решение 009 Решение 010 Решение 011

Решение 012 Решение 013 Решение 014 Решение 015 Решение 016 Решение 017 Решение 018 Решение 019 Решение 019

Решения взети на 12.11.2015 година- качено на 18.11.2015г.

Решение 001 Решение 002


Архив от 07.11.2011 г. до 17.09.2015 г.

Нагоре