Заповед № ПО 5 от 07.01.2015г. на Областен управител Пазарджик относно връщане на Решение № 25 от 22.12.2015г. на ОбС Ракитово

Заповед № ПО 6 от 07.01.2015г. на Областен управител Пазарджик относно връщане на Решение № 26 от 22.12.2015г. на ОбС Ракитово

Протест от Емилия Балева - прокурор при Районна прокуратура – Велинград срещу НОАМТЦУТОР

Заповед № ПО 79 от 13.04.2017г. на Областен управител Пазарджик относно връщане на Решение № 364 от 31.03.2017г. на ОбС Ракитово

Предложение от Стефан Янев - прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик

Заповед № ПО 102 от 09.06.2016г. на Областен управител Пазарджик относно връщане на Решение № 145 от 27.05.2016г. на ОбС Ракитово

Протест от Живко Пенев - прокурор при ОП гр. Пазарджик срещу НППСТУТОР

Заповед № ПО 163 от 14.09.2016г. на Областен управител Пазарджик относно връщане на Решение № 241 от 31.08.2016г. на ОбС Ракитово

Заповед № ПО 164 от 14.09.2016г. на Областен управител Пазарджик относно връщане на Решение № 214 от 31.08.2016г. на ОбС Ракитово

Заповед № ПО 182 от 07.10.2016г. на Областен управител Пазарджик относно връщане на Решение № 242 от 27.09.2016г. на ОбС Ракитово

Жалба от Сдружение с нестопанска цел Български правозащитен алианс срещу НОАМТЦУТОР

Заповед № ПО 208 от 01.11.2016г. на Областен управител Пазарджик относно връщане на Решение № 278 от 25.10.2016г. на ОбС Ракитово

Жалба от Сдружение с нестопанска цел Български правозащитен алианс срещу  Наредбата за изменение и допълнение на НОАМТЦУТОР

Жалба от Сдружение с нестопанска цел Български правозащитен алианс срещу НУОПМУТОР

Заповед № ПО 281 от 28.12.2016г. на Областен управител Пазарджик относно връщане на Решение № 305 от 20.12.2016г. на ОбС Ракитово

Протест от Стефан Янев - прокурор при ОП гр. Пазарджик срещу НРПУРОИОР

Жалба от Гинче Караминова в качеството си на Вр. ИД Областен управител на Област Пазарджик срещу Решение №309 от 16.01.2017г на ОбС Ракитово

Протест от Стефан Янев - прокурор при ОП гр. Пазарджик срещу НЗОПДОДГТОР

Протест от Стефан Янев - прокурор при ОП гр. Пазарджик срещу НОАМТЦУТОР

Протест от Живко Пенев - прокурор при ОП гр. Пазарджик срещу НУОПМУТОР

Заповед № ПО - 181 от 03.10.2017г. на Областен управител Пазарджик относно връщане на Решения от № 476 до № 481 от 18.09.2017г. на ОбС Ракитово

Протест от Живко Пенев - прокурор при ОП гр. Пазарджик срещу НРПУРОИ

Протест от Станка Димитрова - прокурор при ОП гр. Пазарджик срещу НРПУРОИ

Протест от Стефан Янев - прокурор при ОП гр. Пазарджик срещу Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ракитово

Протест от Живко Пенев - прокурор при ОП гр. Пазарджик срещу Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ракитово

Нагоре