Данни за контакт

Снимка към контекта
Адрес:
ул. Иван Клинчаров №57
Ракитово
Пазарджик
4640
България
Факс:
+3593542 2253
Мобилен:
+359 3542 2044

Допълнителна информация

Допълнителна информация:
Забележка:  
Важно е да се знае:
  • Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат, освен в случаите, когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите;
  • Общинска администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси, сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази, немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията;
  • Общинска администрация няма право да дава отговор на въпроси, свързани със защита на личните данни и класифицираната информация.
Нагоре