Кмет на Община Ракитово

Заместник-кмет с ресори управление и разпореждане с общинско имущество, горско стопанство и дърводобив, социални и стопански дейности, култура и вероизповедания

Заместник - кмет по образование, здравеопазване, спорт, чистота и национални програми за заетост

Заместник - кмет по строителство, екология и озеленяване, безопасност на движението, обществен ред и сигурност, етнически въпроси, контрол върху общинското ВиК дружество

Секретар на Община Ракитово

Гл. архитект – Мануел Манолов, тел. за контакт 03542/20 44, вътр. 219 или 03542/20 33, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Секретар МКБППМН – Петя Стефанова, тел. за контакт 03542/20 44, вътр. 118, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дирекция "Обща администрация" - директор дирекция Мария Ташева, тел. за контакт: 03542/34 67 ,

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Отдел „Финанси, бюджет и човешки ресурси” с Гл. счетоводител Мариана Допчева, тел. за контакт: 03542/34 67,

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Отдел „Административно, информационно, правно и техническо обслужване”, тел. за контакт: 03542/20 25,

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дирекция "Специализирана администрация" - директор дирекция Георги Пелев, тел. контакт: 03542/ 20 24 

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Отдел „Устройство на територията, строителство, екология и опазване на околната среда” – началник отдел Веселка Георгиева, тел. контакт: 03542/ 20 33, 03542/20 44 и 0894466646, вътр. 219, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Отдел „Евроинтеграция, общинска собственост и стопански дейности”– началник отдел Таня Гаралова, тел. контакт: 03542/ 20 28, 03542/20 44 и 0894466646, вътр. 107, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Отдел „Местни данъци и такси”– началник отдел Красимира Ташева-Ангелова, тел. контакт: 03542/ 20 44 и 0894466646, вътр. 224, 03542/20 29, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Нагоре