Димитър Бойков Топалов е роден на 05. 04. 1984 година в гр. Велинград Семеен. Средното си образование завършва в Спортно Училище „Георги Бенковски” гр. Пазарджик. Продължава висшето си образование в Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър” гр. Варна Юридически факултет завършва като бакалавър по „Защита при бедствия и аварии”, като магистър се дипломира в Европейски политехнически Университет гр. Перник.

 

Професионален опит :

зам.кмет по чистота и етнически въпроси

ОА - Ракитово - мл.спец. "Европейски програми и проекти"

Нагоре