РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 12, Т. 1 И Т. 2 ОТ ЗПУКИ

 

№ по ред

Входящ № и дата на подаване

Вид декл. по чл. 12 от ЗПУКИ

Име, презиме и фамилия

длъжност в администрацията

         

1

94-01-625/18.11

чл. 12 т. 1

КОСТАДИН ЩЕРЕВ ХОЛЯНОВ

Кмет

 

94-01-624/18.11

94-01-624/18.11

чл. 12 т. 2

чл. 12 т. 3

   

2

94-01-612/17.11.

чл. 12 т. 1

ВАЛЕНТИН МАКСИМОВ ВИГНЕВ

Кмет км.Костандово

 

94-01-611/17.11.

чл. 12 т. 2

   

3

94-01-608/17.11

чл. 12 т. 1

ДИМИТЪР БОЙКОВ ТОПАЛОВ

Заместник кмет

 

94-01-607/17.11

чл. 12 т. 2

   

4

94-01-623/17.11

чл. 12 т. 1

ЦАНКО БЕНЧОВ МОЛОВ

Заместник кмет

 

94-01-622/17.11

чл. 12 т. 2

   

5

94-01-621/17.11

чл. 12 т. 1

МАРИЯ БОРИСОВА ТАШЕВА

Мл.експерт "ДОУ и ОП"

 

94-01-620/17.11

чл. 12 т. 2

   

6

94-01-610/17.11

чл. 12 т. 1

КИРИЛКА ИЛИЕВА ГОВЕДАРСКА

Мл.специалист"ПКК"

 

94-01-609/17.11

чл. 12 т. 2

   

7

94-01-619/17.11

чл. 12 т. 1

РАДИ ЦАНКОВ ЯНКУЛОВ

Шофьор

 

94-01-618/17.11

чл. 12 т. 2

   

8

94-01-638/20.11

чл. 12 т. 1

КАТЯ ГЕОРГИЕВА ОВЧАРОВА

Спец. Събирач "ДП"

 

94-01-637/20.11

чл. 12 т. 2

   

9

94-01-634/ 20.11

чл. 12 т. 1

СТЕФКА ДИМИТРОВА ПОПОВА

Заместник кмет

 

94-01-635/20.11

чл. 12 т. 2

   

10

94-01-654/26.11

чл. 12 т. 1

ПЕТЪР МИЛЧЕВ ПЕТРОВ

Шофьор

 

11

 

12

 

13

 

14

94-01-653/26.11

94-201/25.01.2016

94-201/25.01.2016

94-146/19.01.2016

94-146/19.01.2016

94-01-113/10.03.16

94-01-114/10.03.16

94-01-111/10.03.16

94-01-112/10.03.16

чл. 12 т. 2

чл. 12 т. 1

чл. 12 т. 2

чл. 12 т. 1

чл. 12 т. 2

чл. 12 т. 1

чл. 12 т. 2

чл. 12 т. 1

чл.12 т. 2

 

ПЕТЯ СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА

 

ВЕСКО ВАЛЕНТИНОВ БАЛИЕВ

 

МАРИЯНА ИВАНОВА БЕЛЕЖКОВА

 

НИКОЛАЙ ЩЕРЕВ УЗУНОВ

 

 

Гл.специалист „Техническо обслужване ОбС”

 

Шофьор, звено „Чистота”

 

Директор ОП „ЦУДС”

 

Гл. специалист „Лесничей”

Нагоре