Профил на купувача >> Процедура за договаряне без обявление


Доставка на горива и ГСМ за нуждите на автопарка на Община Ракитово за период от 2 години

Договор , Обявление за сключен договор позиция 1  2020-01-29 ДоговорОбявление за сключен договор позиция 2 2020-02-24 ; Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 2022-02-22 ; Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 2022-03-14

Дата на публикуване на: 2020-01-20, 10:30 Импортиран номер в регистъра на АОП: 955013

Упражнение на авторски надзор при изпълнение на строителството по проект №13/07/2/0/00617 „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Ракитово“ – рехабилитация и строително-монтажни работи по тротоари на ул.„Пейо Яворов“ и ул.“Калинка“ в гр.Ракитово, съгласно договор №13/07/2/0/00617 от 05.09.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в възможностите, изграждането или разширяването на всички видове малки по професионални инфраструктури“, сключен между община Ракитово и ДФЗ.

Договор , Обявление 2018-09-12

Дата на публикуване на: 2018-08-17, 14:30 Импортиран номер в регистъра на АОП: 863465


Упражнение на авторски надзор при изпълнение на строителството по проект №13/07/2/0/00617 „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Ракитово“ – рехабилитация и строително-монтажни работи по тротоари на ул.„Цепина“, ул.“Струма“ и ул.“Мусала“ в гр.Ракитово, съгласно договор №13/07/2/0/00617 от 05.09.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в възможностите, изграждането или разширяването на всички видове малки по професионални инфраструктури“, сключен между община Ракитово и ДФЗ.

Договор , Обявление 2018-09-12

Дата на публикуване на: 2018-08-17, 14:25 Импортиран номер в регистъра на АОП: 863457


Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството по проект №13/07/2/0/00617 „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Ракитово“ – рехабилитация и строително-монтажни работи по тротоари на улица „Тодор Тупаров“ в гр.Ракитово, съгласно Договор №13/07/2/0/00617 от 05.09.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, сключен между община Ракитово и ДФЗ.

Договор, Обявление 2018-09-12

Дата на публикуване на: 2018-08-17, 14:20 Импортен номер в регистъра на АОП: 863456


„Доставка на дизелово гориво, бензин, моторни масла, спирачна течност, антифриз, течност за чистачки и грес”.

Договор от 2016-04-18 Допълнително споразумение от 2016-04-22 Информация за сключен договор от 2016-05-11, Приключен договор 2020-03-11

Дата на публикуване на: 2016-03-10, 11:49:14 Импортен номер в регистъра на АОП: 718540


"Доставка на "Донбаски въглица" и пелети за нуждите на детските градини, общинските центрове на територията на община Ракитово и общинската администрация на община Ракитово по обособени позиции..."

Договор доставка въглища от 2016-01-21 Договор доставка пелети от 2016-01-21

Дата на публикуване: 2015-12-22, 15:38:43 Импортен номер в регистъра на АОП: 704111


"Извършване на допълнителни СМР за обект: "Рехабилитация, реконструкция на общински път PAZ 1181 - яз. Стена Батак, км. 7+400-18+000/ локален км. 0+000-10+600", община Ракитово"

Разяснение от 2015-08-27 Протокол от 2015-09-08 Доклад от 2015-09-08 Решение от 2015-09-09 Решение за прекратяване от 2015-09-28

Дата на публикуване: 2015-08-25, 13:30:06 Уникален номер в регистъра на АОП: 00149-2015-0012


"Изготвяне на технически инвестиционен проект за: "Аварийно - възстановителни работи по възстановяване на пътни откоси на път с. Дорково - яз. Батак, община Ракитово"

Протокол от 2015-08-14 Доклад от 2015-08-14 Решение от 2015-08-17 Договор от 2015-09-12

Дата на публикуване: 2015-08-05, 16:17:43 Уникален номер в регистъра на АОП: 00149-2015-0011


Извършване на допълнителни СМР за обект: "Рехабилитация, реконструкция на общински път PAZ 1181 - яз. Стена Батак, км. 7+400-18+000/ локален км. 0+000-10+600", община Ракитово

Протокол от 2015-08-06 Доклад от 2015-08-06 Заповед за прекратяване на процедурата от 2015-08-06

Дата на публикуване: 2015-07-29, 15:20:15 Уникален номер в регистъра на АОП: 00149-2015-0010


"Упражняване на Авторски надзор при извършване на строително-монтажни работи за: "Реконструкция и ремонт на тротоарната настилка по ул. "Воденицата"- западна част, гр. Ракитово, община Ракитово"

Становище на АОП от 2015-06-15 Протокол от 2015-06-22 Доклад от 2015-06-22

Решение от 2015-06-24 Договор

Дата на публикуване: 2015-06-10, 13:05:12 Уникален номер в регистъра на АОП: 00149-2015- 0008


"Извършване на допълнителни строително-монтажни работи на обект"Реконструкция и рехабилитация на улица "Райна Княгиня" от о.т. 10 до о.т. 60, гр. Ракитово, общ.Ракитово"

Становище на АОП Протокол от 2015-06-16 Доклад от 2015-06-16 Решение от 2015-06-17 Договор от 2015-07-20 Плащане по фактура от 2015-12-11

Дата на публикуване: 2015-06-04, 14:54:13 Уникален номер в регистъра на АОП: 00149-2015-0007


"Упражняване на Авторски надзор по проект: "Реконструкция и подобряване на сградния фонд на Читалище "Будилник", гр. Ракитово и на Читалище "Св. Св. Кирил и Методий, с. Дорково, община Ракитово"

Становище на АОП Протокол от 2015-04-29 Доклад Решение от 2015-05-04 Договор от 2015-05-25 Информация за договор от 2015-05-25 Плащане от 2015-10-01

Дата на публикуване: 2015-04-21,10:46:47 Уникален номер в регистъра на АОП: 00149-2015-0004


Извършване на допълнителни строително-монтажни работи за обект: "Изграждане и реконструкция на съществуваща спортна зала в град Костандово, община Ракитово"

Становище на АОП от 2015-01-22 Протокол от 2015-02-02 Доклад от 2015-02-02 Решение от 2015-02-03

Дата на публикуване: 2015-01-14, 16:14:11 Уникален номер в регистъра на АОП: 00149-2015-0001

Нагоре