Избор за подготовка за организиране на проверка и проверка на мултикултурно зелено училище - 2 бр.

Протокол 1 , Протокол 2 , Протокол 3 , Доклад , Решение за приложения 2018-06-20, Договор  2018-07-18, Обявление за възложена поръчка 2018-07-18, Обявление за приключен договор 2018-09-05 

Дата на публикуване: 2018-06-07, 09:30 Уникален номер в регистъра на АОП: 850381


Избор на изпълнител за "Организиране на проверка и проучване на информационни кампании, обувки, тренинги и психологически консултации" 

Проект на Договор    ЕЕДОП     Образование     Покана    Решение     Техническа спецификация   Доклад  2019-08-08  Протокол 1  2019-08-08  Протокол 2  2019-08-08  Протокол 3  2019-08-08  Протокол 4  2019-08-08  Протокол 5  2019-08-08  Протокол 6  2019-08-08  Протокол 7  2019-08-08  Протокол 8  2019-08-08  Протокол 9  2019-08-08  Протокол 10  2019-08-08  Решение  2019-08-08 Договор позиция 1 2019-09-18 Договор позиция 2 2019-09-18 Договор позиция 3 2019-09-18 Обявление за възложена поръчка 2019-09-18

Обявление за приключване на договор Позиция 1 2019-10-21.Обявление за приключване на договор Позиция 2,   Обявление за приключване на договор Позиция 3 2020-10-29

Дата на публикуване: 2019-07-12 15:00 Уникален номер в регистъра на АОП:  921858


Изработете на „Предоставяне на психологическа подготовка за деца от етнически малцинства, отделни индивидуални и групови мероприятия, работа с родители, без да останете от етнически производители, произведени, включени в тренировъчни обувки и работници с участието на родителите в образователния процес, или да се използва и да се работи проверка на мероприятия "

Проект за Договор   ЕЕДОП   Образование  Покана   Решение   Техническа спецификация  Доклад  2019-08-08  Протокол 1  2019-08-08  Протокол 2  2019-08-08  Протокол 3  2019-08-08  Протокол 4  2019-08-08  Решение  2019-08-08 Договор 2019-09-18 Обявление за възложена поръчка 2019-09-18,Обявление за приключване на договор 2020-10-29

Дата на публикуване: 2019-07-12 15:30 Уникален номер в регистъра на АОП:  921851

Нагоре