Архив Проекти на Наредби от 2013 г. до 2017 г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване на проекта на нормативния акт, за предложения и становища.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Ракитово - Центъра за административно обслужване на граждани - гр. Ракитово, ул. "Иван Клинчаров" №57 или на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Проект за изменение на  Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Ракитово 2018-12-12

Мотиви за изменение 2018-12-12

Предварителна оценка 2018-12-12

Проект на правилник за дейността на Общинско социално предприятие за озеленяване в Община Ракитово, обл. Пазарджик 2018-11-15

Мотиви за приемане на Правилник за дейността на общ.социално предприятие 2018-11-15

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ракитово 2018-09-25

ПРОЕКТ на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Ракитово 2018-08-24

МОТИВИ за приемане на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Ракитово 2018-08-24

Предварителна оценка на въздействието на проекта на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Ракитово 2018-08-24

План за действие за общинските концесии на Община Ракитово ( 2018 - 2020 г. ) 2018-08-22

План за противодействие на тероризма на община Ракитово 2018-07-27

Промяна на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ракитово 2018-05-21

Мотиви към промяна на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ракитово 2018-05-21

Предварителна оценка на въздействието на промяната на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ракитово 2018-05-21

Промяна на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ракитово 2018-04-05

Мотиви към промяна на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ракитово 2018-04-05

Предварителна оценка на въздействието на промяната на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ракитово 2018-04-05

Актуализиран план за действие на община Ракитово за изпълнение на стратегия за интегриране на ромите в област Пазарджик ( 2018-2020 ) 2018-04-04

Актуализирана стратегия на община Ракитово за интегриране на ромите 2012-2020 г. 2081-04-04

Проект на Наредба за управление на отпадъците в община Ракитово 2018-03-23

Мотиви за приемане на Наредба за управление на отпадъците в община Ракитово 2018-03-23

Предварителна оценка на въздействието на проект на Наредба за управление на отпадъците в община Ракитово  2018-03-23

Проект за допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година 2018-02-26

Промяна на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ракитово 2018-02-23

Мотиви към промяна на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ракитово 2018-02-23

Предварителна оценка на въздействието на промяната на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ракитово 2018-02-23

Проект за допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година 2018-01-29

Проект на Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Ракитово 2018-01-11

Мотиви за приемане на Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Ракитово 2018-01-11

Предварителна оценка на въздействието на проект на Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Ракитово 2018-01-11

 

Нагоре