Архив Проекти на Наредби от 2013 г. до 2017 г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване на проекта на нормативния акт, за предложения и становища.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Ракитово - Центъра за административно обслужване на граждани - гр. Ракитово, ул. "Иван Клинчаров" №57 или на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ракитово 2018-09-25

ПРОЕКТ на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Ракитово 2018-08-24

МОТИВИ за приемане на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Ракитово 2018-08-24

Предварителна оценка на въздействието на проекта на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Ракитово 2018-08-24

План за действие за общинските концесии на Община Ракитово ( 2018 - 2020 г. ) 2018-08-22

План за противодействие на тероризма на община Ракитово 2018-07-27

Промяна на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ракитово 2018-05-21

Мотиви към промяна на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ракитово 2018-05-21

Предварителна оценка на въздействието на промяната на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ракитово 2018-05-21

Промяна на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ракитово 2018-04-05

Мотиви към промяна на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ракитово 2018-04-05

Предварителна оценка на въздействието на промяната на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ракитово 2018-04-05

Актуализиран план за действие на община Ракитово за изпълнение на стратегия за интегриране на ромите в област Пазарджик ( 2018-2020 ) 2018-04-04

Актуализирана стратегия на община Ракитово за интегриране на ромите 2012-2020 г. 2081-04-04

Проект на Наредба за управление на отпадъците в община Ракитово 2018-03-23

Мотиви за приемане на Наредба за управление на отпадъците в община Ракитово 2018-03-23

Предварителна оценка на въздействието на проект на Наредба за управление на отпадъците в община Ракитово  2018-03-23

Проект за допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година 2018-02-26

Промяна на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ракитово 2018-02-23

Мотиви към промяна на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ракитово 2018-02-23

Предварителна оценка на въздействието на промяната на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ракитово 2018-02-23

Проект за допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година 2018-01-29

Проект на Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Ракитово 2018-01-11

Мотиви за приемане на Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Ракитово 2018-01-11

Предварителна оценка на въздействието на проект на Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Ракитово 2018-01-11

 

Нагоре