Предложение 263/05.07.2021г. Предложение 264/13.07.2021г. Предложение 265/13.07.2021г. Предложение 266/14.07.2021г.

Предложение №249/16.06.2021г. Предложение 250/16.06.2022г. Предложение 251/16.06.2021г. Предложение 252/21.06.2021г. Предложение 253/21.06.2021г. Предложение 254/21.06.2021г. Предложение 255/21.06.2021г. Предложение 256/21.06.2021г. Предложение 257/22.06.2021г. Предложение 258/23.06.2021г. Предложение 259/23.06.2021г. Предложение 260/23.06.2021г.

Предложение №241/28.04.2021г. Предложение №242/21.05.2021г. Предложение 243/26.05.2021г. Предложение 244/27.05.2021г. Предложение №245/27.05.2021г. Предложение 246/27.05.2021г. Предложение №247/27.05.2021г. Предложение 248/27.05.2021г.

Предложение №233/19.04.2021г. Предложение 234/20.04.2021г. Предложение 235/20.04.2021г. Предложение 236/22.04.2021г. Предложение 237/22.04.2021г. Предложение 238/22.04.2021г. Предложение 239/22.04.2021г.

Предложение 211/22.03.2021г. Предложение 212/22.03.2021г. Предложение 213/23.03.2020г. Предложение 214/23.03.2021г. Предложение 215/23.03.2021г. Предложение 216/23.03.2021г. Предложение 217/23.03.2021г. Предложение 218/23.03.2021г. Предложение 219/23.03.2021г. Предложение 220/23.03.2021г. Предложение 221/23.03.2021г. Предложение 222/23.03.2021г. Предложение 223/23.03.2021г. Предложение 224/23.03.2021г. Предложение 225/24.03.2021г. Предложение 226/24.03.2021г. Предложение 227/24.03.2021г. Предложение 228/24.03.2021г. Предложение 229/24.03.2021г. Предложение 230/24.03.2021г.

Предложение 209/18.03.2021г. Предложение 210/18.03.2021г.

Предложение 193/09.02.2021г. Предложение 194/09.02.2021г. Предложение 195/09.02.2021г. Предложение 196/09.02.2021г. Предложение 197/12.02.2021г. Предложение 198/15.02.2021г. Предложение 199/16.02.2021г. Предложение 200/16.02.2021г. Предложение 201/16.02.2021г. Предложение 202/17.02.2021г. Предложение 203/17.02.2021г. Предложение 204/18.02.2021г. Предложение 205/18.02.2021г. Предложение 206/19.02.2021г. Предложение 207/19.02.2021г.

Предложение 181/08.01.2021г. Предложение 182/11.01.2021г. Предложение 183/14.01.2021г. Предложение 184/14.01.2021г. Предложение 185/20.01.2021г. Предложение 186/20.01.2020г.Предложение 187/20.01.2021г. Предложение 188/20.01.2021г. Предложение 189/20.01.2021г. Предложение 190/20.01.2021г. Предложение 191/20.01.2021г.

Предложение 177/25.11.2020г. Предложение 178/27.11.2020г. Предложение 179/14.12.2020г. Предложение 180/17.12.2020г.

Предложение 174/10.11.2020г. Предложение 175/10.11.2020г. Предложение 176/10.11.2020г.

Предложение 159/19.10.2020г. Предложение 160/19.10.2020г. Предложение 161/20.10.2020г. Предложение 162/20.10.2020г. Предложение 163/20.10.2020г. Предложение 164/20.10.2020г. Предложение 165/20.10.2020г. Предложение 166/20.10.2020г. Предложение 167/20.10.2020г. Предложение 168/20.10.2020г. Предложение 169/20.10.2020г. Предложение 170/22.10.2020г. Предложение 171/22.10.2020г. Предложение 172/22.10.2020г.

Предложение 149/14.09.2020г. Предложение 150/15.09.2020г. Предложение 151/16.09.2020г. Предложение 152/16.09.2020г. Предложение 153/16.09.2020г.Предложение 154/17.09.2020г. Предложение 155/17.09.2020г. Предложение 156/17.09.2020г.

Предложение 125/24.07.2020г. Предложение 126/06.08.2020г. Предложение 127/18.08.2020г. Предложение 128/18.08.2020г. Предложение 129/18.08.2020г. Предложение 130/18.08.2020г. Предложение 131/18.08.2020г. Предложение 133/18.08.2020г. Предложение 134/18.08.2020г. Предложение 135/18.08.2020г. Предложение 136/18.08.2020г. Предложение 137/19.08.2020г. Предложение 138/19.08.2020г. Предложение 139/19.08.2020г. Предложение 140/19.08.2020г. Предложение 141/19.08.2020г.

Предложение 116/21.07.2020г. Предложение 117/21.07.2020г. Предложение 118/21.07.2020г. Предложение 119/21.07.2020г. Предложение 120/21.07.2020г. Предложение 121/21.07.2020г. Предложение 122/22.07.2020г. Предложение 123/22.07.2020г. Предложение 124/22.07.2020г.

Предложение 100/09.06.2020г. Предложение 101/09.06.2020г. Предложение 102/09.06.2020г. Предложение 103/16.06.2020г. Предложение 104/17.06.2020г. Предложение 105/19.06.2020г. Предложение 106/19.06.2020г. Предложение 107/23.06.2020г. Предложение 108/23.06.2020г. Предложение 109/23.06.2020г. Предложение 111/24.06.2020г. Предложение 112/24.06.2020г.

Предложение 026/19.12.2019г. Предложение 027/19.12.2019г. Предложение 030/09.01.2020г. Предложение 031/16.01.2020г.  Предложение 032/16.01.2020г. Предложение 033/20.01.2020г. Предложение 034/20.01.2020г. Предложение 035/20.01.2020г. Предложение 036/20.01.2020г. Предложение 037/23.01.2020г. Предложение 038/23.01.2020г. Предложение 039/23.01.2020г. Предложение 040/23.01.2020г. Предложение 041/23.01.2020г. Предложение 042/24.01.2020г. Предложение 043/24.01.2020г. Предложение 044/24.01.2020г. Предложение 045/24.01.2020г. Предложение 046/17.02.2020г. Предложение 047/17.02.2020г. Предложение 048/17.02.2020г. Предложение 049/17.02.2020г. Предложение 050/17.02.2020г. Предложение 051/17.02.2020г. Предложение 052/17.02.2020г. Предложение 053/17.02.2020г. Предложение 054/17.02.2020г. Предложение 055/17.02.2020г. Предложение 056/18.02.2020г. Предложение 057/18.02.2020г. Предложение 058/18.02.2020г. Предложение 059/18.02.2020г. Предложение 060/19.02.2020г. Предложение 061/19.02.2020г. Предложение 062/19.02.2020г. Предложение 063/20.02.2020г. Предложение 064/20.02.2020г. Предложение 065/20.02.2020г. Предложение 066/21.02.2020г. Предложение 067/21.02.2020г.  Предложение 069/20.03.2020г. Предложение 070/20.03.2020г. Предложение 071/23.03.2020г. Предложение 072/23.03.2020г. Предложение 073/24.03.2020г. Предложение 074/24.03.2020г. Предложение 075/24.03.2020г. Предложение 076/25.03.2020г. Предложение 078/02.04.2020г. Предложение 079/02.04.2020г.

Предложение 080/21.04.2020г. Предложение 081/22.04.2020г. Предложение 082/22.04.2020г. Предложение 083/22.04.2020г. Предложение 084/22.04.2020г.Предложение 085/24.04.2020г. Предложение 086/14.05.2020г. Предложение 087/14.05.2020г. Предложение 088/14.05.2020г. Предложение 089/18.05.2020г.Предложение 090/18.05.2020г. Предложение 091/18.05.2020г. Предложение 092/18.05.2020г. Предложение 093/21.05.2020г. Предложеуние 094/21.05.2020г.Предложение 095/21.05.2020г. Предложение 096/22.05.2020г. Предложение 097/22.05.2020г. Предложение 098/22.05.2020г. Предложение 099/22.05.2020г.

 


Предложение 823/27.06.2019г.

Предложение 796/09.05.2019г. 

Предложение 807/06.06.2019г.

Предложение 808/10.06.2019г.

Предложение 809/11.06.2019г.

Предложение 810/11.06.2019г.

Предложение 811/14.06.2019г.

Предложение 812/17.06.2019г.

Предложение 813/17.06.2019г.

Предложение 814/18.06.2019г.

Предложение 815/18.06.2019г.

Предложение 816/19.06.2019г.

Предложение 818/24.06.2019г.

Предложение 821/24.06.2019г.

Предложение 333/30.01.2017г. Относно Разпореждане с Общинска собственост

Предложение 334/02.02.2017г. Относно Предоставяне на имоти на собственици и техните наследници

Предложение 335/08.02.2017г. Относно Разпореждане с Общинска собственост

Предложение 336/09.02.2017г. Относно Разпореждане с Общинска собственост

Предложение 337/10.02.2017г. Относно Отпускане на еднократна финансова помощ

Предложение 338/10.02.2017г. Относно Отпускане на еднократна финансова помощ

Предложение 339/10.02.2017г. Относно Отпускане на еднократна финансова помощ

Предложение 340/10.02.2017г. Относно Отпускане на еднократна финансова помощ

 Предложение 341/13.02.2017г. Относно Отпускане безвъзмездно на дървен материал от Общински горски фонд

Предложение 342/13.02.2017г. Относно Изменение план на регулация

Приложение към Предложение 343

 Предложение 344/14.02.2017г. Относно Разрешение за изготвяне на ПУП

Предложение 345/14.02.2017г. Относно Разрешение за изготвяне на ПУП

Предложение 346/14.02.2017г. Относно Разрешение за изготвяне на ПУП

Предложение 347/14.02.2017г. Относно Промяна поименен списък за капиталови разходи за 2017 година

Приложения1 към Предложение 348

Приложения2 към Предложение 348

Приложения3 към Предложение 348

Приложения4 към Предложение 348

Предложение 348/14.02.2017г. Относно Приемане на Общински План за изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010 – 2020 за 2017г. и Годишен доклад за младежта 2016г.

Приложение към Предложение 349

Предложение 349/14.02.2017г. Относно Приемане на отчета за дейността на МКБППМН за 2016г.

Предложение 350/14.02.2017г. Относно Придобиване право на собственост върху земи от Общински горски фонд

Предложение 351/14.02.2017г. Относно Подготовка и кандидатстване на Община Ракитово пред ПУДООС

Предложение 352/14.02.2017г. Относно Ползване на платен годишен отпуск на Председателя на ОбС

Предложение 353/15.02.2017г. Относно Издаване на запис на заповед от Община Ракитово

Предложение 354/15.02.2017г. Относно Ползване на дървен материал от Общинска горска територия

Предложение 355/15.02.2017г. Относно Прекратяване на членството на Община Ракитово в Асоциацията на родопските общини

Предложение 284/03.11.2016г. Относно Разпореждане с Общинска собственост

Предложение 282/02.11.2016г. Относно Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 година

Предложение 291/15.11.2016г. Относно Придобиване право на собственост върху земи от Общинския горски фонд - частна общинска собственост

Предложение 283/02.11.2016г. Относно Придобиване право на собственост върху земи от Общинския горски фонд - частна общинска собственост

Предложение 294/21.11.2016г. Относно Разрешение за изработване на ПУП

Предложение 298/05.12.2016г. Относно Отписване на имоти от списъка на земите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ

Предложение 280/01.11.2016г. Относно Допълнение на Решение №243/27.09.2016г. на ОбС Ракитово

Предложение 293/21.11.2016г. Относно Отмяна на Решение №261/27.09.2016г. на Обс Ракитово

Предложение 287/08.11.2016г.  Относно Закупуване на лек автомобил за кметство Костандово

Предложение 300/12.12.2016г. Относно Промяна поименен списък за капиталови разходи за 2016 година

Предложение 302/13.12.2016г. Относно Актуализация на бюджета за 2016г.

Предложение 303/13.12.2016г. Относно Актуализация на бюджета за 2016г.

Предложение 301/13.12.2016г. Относно Декларация за съгласие за отпускане на безлихвен заем

Предложение 304/13.12.2016г. Относно Намаляване на бройки в организационната структура

Предложение 299/12.12.2016г. Относно Становище на ОбС Ракитово

Предложение 305/15.12.2016г. Относно Разрешение за изработване на ПУП

Предложение 306/15.12.2016г. Относно Определяне на "ВКТВ ЕООД" гр. Ракитово като ВиК оператор

Предложение 307/15.12.2016г. Относно Ползване на платен годишен отпуск на Председателя на ОбС

Предложение 308/16.12.2016г. Относно Упълномощаване на представители от Обс Ракитово 

Предложение 309/19.12.2016г. Относно Актуализиране на Стратегията за интегриране на ромите 2012-2020г. и План за действие на Община Ракитово за изпълнение на Стратегията за интеграцията на ромите в Област Пазарджик

Предложение №292/21.11.2016г. Относно Разпореждане с Общинска собственост

Предложение №295/21.11.2016г. Относно Промяна поименен списък за капиталови разходи за 2016 година

Предложение №296/22.11.2016 година Относно Промяна поименен списък за капиталови разходи за 2016 година

Предложение №297/22.11.2016 година Относно Промяна поименен списък за капиталови разходи за 2016 година

Предложение №279/27.10.2016г. Относно Кандидатстване на Община Ракитово по процедура за безвъзмездна финансова помощ

Предложение №281/01.11.2016г. Относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваеми съоръжения

Предложение №285/07.11.2016г. Относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цени и такси

Предложение №290/11.11.2016г. Относно Разпореждане с Общинска собственост

Предложение №288/08.11.2016г. Относно Върнато Решение №278/25.10.2016г. от Областен управител 

Предложение №289/09.11.2016г. Относно Общинско сътрудничество

Предложение № 265/28.09.2016г. Относно Разпореждане с Общинска собственост

Предложение №266/29.09.2016г. Относно Промяна поименен списък за капиталови разходи за 2016 година

Предложение №267/11.10.2016г. Относно Закупуване на лек автомобил марка "Опел зафира" за кметство Костандово

Предложение №268/13.10.2016г. Относно Приемане на Правилник за организацията и дейността на пенсионерските клубове и клубовете на инвалида на територията на Община Ракитово

Предложение № 269/14.10.2016г. Относно Приемане на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини в Регистър в Община Ракитово

Предложение № 270/14.10.2016г. Относно Актуализация на бюджета за 2016 година

Предложение №271/14.10.2016г. Относно Одобряване на ПУП - парцеларни планове

Предложение №272/14.10.2016г. Относно Промяна поименен списък за капиталови разходи за 2016 година

Предложение №273/17.10.2016г. Относно Реда и начина за отдаване на дървесина и начални тръжни цени по сортименти

Предложение №274/17.10.2016г. Относно Подготовка и кандидатстване на Община Ракитово с проект

Предложение №275/17.10.2016г. Относно Реда и начина за отдаване на дървесина и начални тръжни цени по сортименти

Предложение №276/17.10.2016г. Относно Отмяна на Решение№ 242/27.09.2016г. с протокол №15 на ОбС Ракитово

Предложение №277/18.10.2016г. Относно Изменение и допълнение на Решение № 248/27.09.2016г. на ОбС Ракитово

Предложение № 278/24.10.2016г. Относно Разпореждане с Общинско имущество

Предложение № 247/15.09.2016г Относно Разпореждане с Общинска собственост

Предложение № 243/12.09.2016г. Относно Изработка на ПУП за регулация

Предложение № 250/16.09.2016г. Относно Разрешение за изработване на ПУП

Предложение № 249/16.09.2016г. Относно Изменение на регулация на УПИ

Предложение № 246/14.09.2016г. Относно Отдаване под наем на маломерни имоти от ОПФ – земи по чл.19

Предложение № 252/16.09.2016г. Относно Предоставяне за ползване на земи от Общински поземлен фонд

Предложение № 254/ 16.09.2016г. Относно Предоставяне за ползване под наем на земи от Общински поземлен фонд

Предложение № 245/13.09.2016г. Относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Ракитово

Предложение № 253/ 16.09.2016г. Относно Промяна поименен списък за капиталови разходи за 2016 година

Предложение № 242/01.09.2016г. Относно Приемане на актуализирана Бюджетна прогноза за периода 2017-2019г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Предложение № 244/13.09.2016г. Относно Приемане на декларация от Барселона

Предложение № 206/30.06.2016г. Относно Утвърждаване на актуален Бизнес план за развитието на „ВКТВ” ЕООД гр. Ракитово за периода 2017г. – 2021г.

Предложение № 248/16.09.2016г. Относно Изменение на Решение №178/27.06.2008г. на ОбС Ракитово

Предложение № 251/16.09.2016г.Относно Върнато от Областния управител Решение №214/ 31.08.2016г.

Предложение № 255/17.09.2016г. Относно Върнато от Областния управител Решение № 241/31.08.2016г.

Предложение № 256/17.09.2016г. Относно Допълнение на Решение № 240/31.08.2016г. на ОбС Ракитово

Предложение № 257/17.09.2016г. Относно Отпускане на еднократна финансова помощ

Предложение № 258/19.09.2016г. Относно Допълване на Решение 030/22.12.2015г. на ОбС Ракитово

Предложение № 259/19.09.2016г. Относно Предоставяне за стопанисване на водоснабдителни съоръжения на „ВКТВ” ЕООД

Предложение № 260/19.09.2016г. Относно Разпореждане с Общинско имущество (Пр. № 260)

 


 


 

Информация за изпълнение на Бюджета и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2016 година (Пр. № 157)

Предложение № 207/29.07.2016г. Относно Разпореждане с Общинска собственост

Предложение № 208/29.07.2016г. Относно Безвъзмездно отпускане на дърва за огрев

Предложение № 210/03.08.2016г. Относно Наредба за реда за управление и разпореждане с Общински спортни имоти в Община Ракитово

 Предложение № 211/04.08.2016г. Относно  Разрешение за изработване на ПУП

 Предложение № 212/15.08.2016г. Относно   Разпореждане с Общинска собственост 

  Предложение № 213/15.08.2016г. Относно   Разрешение за изработване на ПУП

  Предложение № 214/15.08.2016г. Относно  Маломерни паралелки в Общинските училища

  Предложение № 215/15.08.2016г. Относно  Безвъзмездно отпускане на дърва за огрев

  Предложение № 216/15.08.2016г. Относно  Маломерни паралелки в Общинските училища

  Предложение № 217/15.08.2016г. Относно Ползване на платен годишен отпуск

  Предложение № 218/15.08.2016г. Относно Разпореждане с Общинска собственост

 Предложение № 219/16.08.2016г. Относно  Отдаване под наем на маломерни имоти от ОПФ – земи по чл.19

 Предложение № 220/16.08.2016г. Относно Допълнение на Програмата за управление на общинската собственост за 2016 година и одобряване на оценка

 Предложение № 221/17.08.2016г. Относно  Подготовка и кандидатстване на Община Ракитово с проект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Ракитово”

 Предложение № 222/17.08.2016г. Относно  Реда и начина на отпускане на дървесина от отдел „327”, подотдел „г” и начални тръжни цени по сортименти

 Предложение № 223/17.08.2016г. Относно   Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Ракитово за периода ноември 2015г. – юни 2016г.

 Предложение № 224/17.08.2016г. Относно   Промяна поименен списък за капиталови разходи за 2016 година

 Предложение № 225/18.08.2016г. Относно Разпореждане с Общинска собственост

 Предложение № 226/18.08.2016г. Относно Разпореждане с Общинска собственост

 Предложение № 227/18.08.2016г. Относно Разпореждане с Общинска собственост

  Предложение № 228/18.08.2016г. Относно Ползване на дървен материал от Общински горски фонд 

  Предложение № 229/18.08.2016г. Относно Изменение на регулация и отреждане на УПИ

Предложение № 230/18.08.2016г. Относно  Подкрепа на Декларация на ОбС Велинград 

Предложение № 231/19.08.2016г. Относно Актуализация на Общинския бюджет

Предложение № 232/19.08.2016г. Относно  Изменение на Решение №048/25.01.2016г.

Предложение 209/03.08.2016г. Относно  Подготовка и кандидатстване на  Община Ракитово с проект по Оперативн a програм a „Околна среда” 2014-2020г.

Предложение 180/11.07.2016г. Относно Разпореждане с Общинска собственост

Предложение 182/11.07.2016г. Относно Разпореждане с Общинска собственост

Предложение 183/14.07.2016г. Относно Подготовка за кандидатстване на СНЦ "МИГ Терра Бесика - Батак и Ракитово" с проект по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие"

Предложение 184/14.07.2016г. Относно Разпореждане с Общинска собственост

Предложение 185/14.07.2016г. Относно Разпореждане с Общинска собственост

Предложение 186/15.07.2016г. Относно Приемане на Наредба за условията и реда на записване, отписване и преместване в Общинските детски градини на територията на Община Ракитово

Предложение 187/15.07.2016г. Относно Отчет за състоянието на общинския дълг в Община Ракитово за периода 01.01.2015г. - 31.12.2015г.

Предложение 188/15.07.2016г. Относно Приемане на отчета на бюджета, на средствата за сметки от ЕС на Кохезионния и Структурните фондове и на средствата за сметки на Разплащателна агенция към ДФЗ на Община Ракитово

Предложение 189/15.07.2016г. Относно Актуализация на Общински бюджет

Предложение 190/15.07.2016г. Относно Издаване на електронни превозни билети, наричани електронни ПБ, издадени чрез интернет информационна система на Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/

Предложение 191/15.07.2016г. Относно Разпореждане с Общинска собственост

Предложение 192/15.07.2016г. Относно Отдаване под наем на маломерни имоти от ОПФ - земи по чл.19

Предложение 194/15.07.2016г. Относно Оценка на финансовото състояние на Община Ракитово за наличие на условия по чл.130 а от ЗПФ

Предложение 195/15.07.2016г. Относно Разпореждане с Общинска собственост

Предложение 196/18.07.2016г. Относно Отпускане на еднократна финансова помощ

Предложение 197/18.07.2016г. Относно Отпускане на еднократна финансова помощ

Предложение 198/18.07.2016г. Относно Отпускане на еднократна финансова помощ

Предложение 199/18.07.2016г. Относно Отпускане на еднократна финансова помощ

Предложение 200/18.07.2016г. Относно Отпускане на еднократна финансова помощ

Предложение 201/18.07.2016г. Относно Отписване на имоти от списъка на земите по чл.19

Предложение 202/18.07.2016г. Относно Предоставяне на имоти на собственици и техните наследници, в изпълнение на § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ

Предложение 203/20.07.2016г. Относно Допълване на Годишен план за ползване на дървесина от Общинска горска територия, собственост на Община Ракитово за 2016г.

Предложение 142/14.05.2016г. Относно Одобряване на ПУП за регулация

Предложение 156/07.06.2016г. Относно Допълнение на Програмата за управление на общинската собственост за 2016 година и разпореждане с общинска собственост 

Предложение 157/07.06.2016г. Относно Изменение на Решение № 141/ 27.05.2016г., протокол №9 на Общински съвет Ракитово 

Предложение 159/07.06.2016г. Относно Отдаване под наем на маломерни имоти от ОПФ – земи по чл.19 

Предложение 160/07.06.2016г. Относно Отдаване под наем на имоти от Общинския поземлен фонд чрез публичен търг 

Предложение 162/13.06.2016г. Относно Промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ракитово 

Предложение 163/13.06.2016г. Относно Промяна в състава на постоянните комисии към ОбС 

Предложение 164/13.06.2016г. Относно Отпускане на еднократна финансова помощ

Предложение 165/13.06.2016г. Относно Отпускане на еднократна финансова помощ

Предложение 166/13.06.2016г. Относно Отпускане на еднократна финансова помощ

Предложение 167/13.06.2016г. Относно Отпускане на еднократна финансова помощ

Предложение 168/13.06.2016г. Относно Отпускане на еднократна финансова помощ

Предложение 169/13.06.2016г. Относно Отпускане на еднократна финансова помощ

Предложение 170/13.06.2016г. Относно Разпореждане с Общинска собственост

Предложение 171/17.06.2016г. Относно Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя и парцеларен план за довеждащ ел. провод

Предложение 172/17.06.2016г. Относно Разпореждане с Общинска собственост

Предложение 173/17.06.2016г. Относно Разпореждане с Общинска собственост

Предложение 174/17.06.2016г. Относно Отмяна на Решение №145/27.05.2016г. на Общински съвет Ракитово

Предложение 175/17.06.2016г. Относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ракитово 

Предложение 176/17.06.2016г. Относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане на Общинско 

Предложение 177/17.06.2016г. Относно Ползване на дървен материал от Общински горски 

Предложение 178/17.06.2016г. Относно Разпореждане с Общинска собственост

Предложение 135/21.04.2016г. Относно Разпореждане с общинска собственост

Предложение 136/25.04.2016г. Относно Разпореждане с общинска собственост

Предложение 137/04.04.2016г. Относно Разрешение за изработване на ПУП

Предложение 138/04.04.2016г. Относно Разрешение за изработване на ПУП

Предложение 139/05.05.2016г. Относно Промяна поименен списък за капиталови разходи за 2016 г

Разрешение за изработване на ПУП (Пр. № 140)

Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет Ракитово за периода Ноември 2015г. – Април 2016г. (Пр. №141)

Изменение на кадастрална карта и покупко-продажба на придаваемо общинско място (Пр. № 143)

Разрешение за изработване на ПУП (Пр. № 144)

Изменение и допълнение на Решение № 715 (Пр. № 145)

Промяна в поименен списък на капиталови разходи за 2016г (Пр. №146)

Актуализация на Общинския бюджет (Пр. №147)

Промяна в поименен списък на капиталови разходи за 2016г (Пр. №148)

Проект на договор за МИГ „Терра-Бесика-Батак и Ракитово” (Пр. № 149)

Актуализация на бюджета за 2016г. на Общинско предприятие „Център за услуги в домашна среда” (Пр. № 150)

Разпореждане с Общинска собственост (Пр. №151)

Подготовка и кандидатстване на Община Ракитово с проект по Оперативни и Национални програми (Пр. № 152)

Разрешение за изработване на ПУП (Пр. №153)

Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Ракитово (Пр. №154)

Обявяване на 7 юли 2016г. за празничен и неприсъствен ден на територията на Община Ракитово (Пр. № 155)


Предложение 114/07.04.2016г. Относно Разпореждане с Общинска собственост

Предложение 132/14.04.2016г. Относно Разпореждане с Общинска собственост

Предложение 130/14.04.2016г. Относно Отдаване под наем имоти от Общинския поземлен фонд

Предложение 112/31.03.2016г. Относно Вписване на местност "Попова къща" - извън регулация в Класификатора на адресите в РБ

Предложение 126/12.04.2016г. Относно Даване на съгласие за промяна на кадастралната карта на гр. Ракитово

Предложение 115/12.04.2016г. Относно Промяна поименен списък за капиталови разходи за 2016г.

Предложение 131/14.04.2016г. Относно Изменение на Решение №857/27.08.2015г.

Предложение 129/14.04.2016г. Относно Изменение на Решение №102/31.03.2016г. на ОбС Ракитово

Предложение 133/15.04.2016г. Относно Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016г.

Предложение 134/15.04.2016г. Относно Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ракитово за 2017г.

Предложение 113/07.04.2016г. Относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ракитово

Предложение 127/12.04.2016г. Относно Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или част от тях от Община Ракитово

Предложение 128/13.04.2016г. Относно Приемане на Правилник за дейността и организацията на общинско предприятие "ЦУДС"

Приемане на изпълнение на дейностите за 2015г. на "ВКТВ"-ЕООД Ракитово

Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет Ракитово

Предложение 117/12.04.2016г. Относно Отпускане на еднократна финансова помощ

Предложение 118/12.04.2016г. Относно Отпускане на еднократна финансова помощ

Предложение 119/12.04.2016г. Относно Отпускане на еднократна финансова помощ

Предложение 120/12.04.2016г. Относно Отпускане на еднократна финансова помощ

Предложение 121/12.04.2016г. Относно Отпускане на еднократна финансова помощ

Предложение 122/12.04.2016г. Относно Отпускане на еднократна финансова помощ

Предложение 123/12.04.2016г. Относно Отпускане на еднократна финансова помощ

Предложение 124/12.04.2016г. Относно Отпускане на еднократна финансова помощ

Предложение 125/12.04.2016г. Относно Отпускане на еднократна финансова помощ


Предложение 082/07.03.2016г. Относно Разпределение на средствата от приходи на такси, пазари и тържища

Предложение 083/08.03.2016г. Относно Приемане на актуализиран план за защита при бедствия

Предложение 084/10.03.2016г. Относно Одобряване на ПУП

Предложение 085/10.03.2016г. Относно Одобряване на ПУП

Предложение 086/10.03.2016г. Относно Разпореждане с Общинска собственост

Предложение 087/10.03.2016г. Относно Отпускане на еднократна социална помощ

Предложение 088/10.03.2016г. Относно Отпускане на еднократна социална помощ

Предложение 089/10.03.2016г. Относно Отпускане на еднократна социална помощ

Предложение 090/10.03.2016г. Относно Отпускане на еднократна социална помощ

Предложение 091/10.03.2016г. Относно Отпускане на еднократна социална помощ

Предложение 092/10.03.2016г. Относно Отпускане на еднократна социална помощ

Предложение 093/10.03.2016г. Относно Отпускане на еднократна социална помощ

Предложение 094/10.03.2016г. Относно Придобиване право на собственост от Община Ракитово върху недвижим имот

Предложение 095/10.03.2016г. Относно Допълнение на Програмата за управление на общинската собственост за 2016 година

Предложение 096/10.03.2016г. Относно Отпускане безвъзмездно трупи

Предложение 097/10.03.2016г. Относно Разпореждане с Общинска собственост

Предложение 098/11.03.2016г. Относно Разпореждане с Общинска собственост

Предложение 099/15.03.2016г. Относно Приемане на лимити за разходи за заплати

Предложение 100/15.03.2016г. Относно Приемане на Бюджетна прогноза за периода 2017-2019г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Предложение 101/15.03.2016г. Относно Учредяване право на позлване върху общински имот за устройване на постоянен пчелин

Предложение 102/15.03.2016г. Относно Приемане на стратегията за управление на общинската собственост

Предложение 103/16.03.2016г. Относно Промяна поименен списък за капиталови разходи за 2016 година

Предложение 104/16.03.2016г. Относно Промяна на Наредба за охрана на селскостопанската продукция

Предложение 105/16.03.2016г. Относно Отпускане на персонална пенсия на дете без право на наследствена пенсия от починал родител

Предложение 106/17.03.2016г. Относно Започване на подготвителни действия по отношение на Общинска концесия

Предложение 107/17.03.2016г. Относно Приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ракитово приета с Решение №321/11.03.2003г.


 

Предложение 054/22.01.216 г. Относно Отмяна на Решение №715 взето на 26.02.2015г с протокол №53

Предложение 057/01.02.2016г. Относно Приемане на експертна оценка на придаваемо място

Приложение №1 Експертна оценка : Приложение №2

Предложение 058/03.02.2016г. Относно Ползване на платен годишен отпуск

Предложение 059/08.02.2016г. Относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на тероторията на Община Ракитово

Приложение №1 Писмо до Директор на детска градина ; Приложение №2

Предложение 060/09.02.2016г. Относно Отпускане на еднократна финансова помощ

Предложение 061/09.02.2016г. Относно Отпускане на еднократна финансова помощ

Предложение 062/09.02.2016г. Относно Отпускане на еднократна финансова помощ

Предложение 063/09.02.2016г. Относно Отпускане на еднократна финансова помощ

Предложение 064/09.02.2016г. Относно Отпускане на еднократна финансова помощ

Предложение 065/09.02.2016г. Относно Отпускане на еднократна финансова помощ

Предложение 066/09.02.2016г. Относно Отпускане на еднократна финансова помощ

Предложение 067/09.02.2016г. Относно Разпореждане с общинска собственост

Предложение 068/09.02.2016г. Относно Разпореждане с общинска собственост

Предложение 069/09.02.2016г. Относно Промяна поименен списък за капиталови разходи за 2016г.

Предложение 070/11.02.2016г. Относно Допълнение на Програмата за управление на общинската собственост за 2016г.

Предложение 071/11.02.2016г. Относно Изготвяне на подробен устройствен план за изменение на регулация в кв. 49 по плана на с.Дорково

Предложение 072/12.02.2016г. Относно Оставане в сила на сключени договори през 2015г. за наем на маломерни имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Предложение 073/12.02.2016г. Относно Отпускане на еднократна финансова помощ

Предложение 074/12.02.2016г. Относно Приемане на годишен общински План за изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010 - 2020г. за 2016г. и Годишен доклад за младежта 2015г.

Предложение 075/12.02.2016г. Относно Определяне на Директор на Общинско предприятие "Център за услуги в домашна среда"

Предложение 076/12.02.2016г. Относно Приемане на отчет за дейността на МКБППМН - община Ракитово за 2015г.

Предложение 077/12.02.2016г. Относно Приемане на Програма за управление на Кмета на Община Ракитово за периода 2015г. - 2019г.

Приложение № 1 - Мандатна програма 2015 - 2019г.

Предложение 078/12.02.2016г. Относно Включване на Община Ракитово в Асоциацията по водоснабдяване и канализация

Приложение №1 - Становище комисия : Приложение №2 - Становище ВиК - Ракитово : Приложение №3 - Декларация БСП

Предложение 079/16.02.2016г. Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот по чл.15, ал.3 и 5 от ЗУТ


Предложение 074/12.02.2016 г. Относно приемане на Годишен общински План за 2016 в изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010-2020 г. и Годишен доклад за младежта за 2015 г.

Приложение №1 - Отчет на Община Ракитово за 2015 г. в изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020)

Приложение №3 - Годишен план на Община Ракитово за 2016 г. в изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020)

Нагоре