I.Комисия по финанси и бюджет, общинска собственост, транспорт, икономика, евроинтеграция                                                                 и проекти.

 1. Иван Иванов-Председател
 2. Георги Тупаров
 3. Момчил Арнаудов
 4. Димитър Топалов
 5. Искрен Медаров-секретар

II.Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповеданията, социална политика, младежта, спорта, туризма и жалби на граждани.

 1. Михаил Узунов-Председател
 2. Константин Кадинов
 3. Георги Станков
 4. Шабан Къркелов
 5. Муса Дурльов-секретар

III.Комисия по строителство и архитектура, градоустройство, инфраструктура, водоснабдяване, земеползване, общински гори и опазване на околната среда.

 1. Пламен Горумов-Председател
 2. Костадин Кадинов
 3. Михаил Узунов
 4. Димитър Андонов-секретар
 5. Иван Иванов

IV.Комисия по законност, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика, безопасност на движението, обществен ред, отбрана и сигурност и кризисни ситуации

 1. Искрен Медаров-Председател
 2. Константин Кадинов
 3. Методи Караманов-секретар
 4. Пламен Горумов
 5. Александър Мацанов

V.Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 1. Шабан Къркелов-Председател
 2. Стоян Трендафилов
 3. Момчил Арнаудов
 4. Искрен Медаров-секретар
 5. Александър Мацанов
Нагоре