І –ва Комисия по финанси и бюджет, общинска собственост, транспорт, икономика, евроинтеграция и проекти.

 

Петя Чолева

Димитър Бекташев

Момчил Арнаудов

Шабан Къркелов

Костадин Кадинов

Иван Иванов

Лидия Прагова

Любен Ташев

Димитър Янушев

 

ІІ – ра Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика, младежта, спорта, туризма и жалби на граждани.

 

Костадин Кадинов

Шабан Къркелов

Димитър Андреев

Иван Иванов

Стела Гьорова

 

ІІІ –та Комисия по строителство и архитектура, градоустройство, инфраструктура, водоснабдяване, земеползване, общински гори и опазване на околната среда

 

Пламен Горумов

Костадин Кадинов

Иван Иванов

Димитър Бекташев

Любен Ташев

Димитър Янушев

Димитър Андонов

 

ІV – та Комисия по законност, местно самоуправление , нормативна уредба и регионална политика, безопасност на движението, обществен ред, отбрана и сигурност

 

Петя Чолева

Димитър Андреев

Момчил Арнаудов

Иван Санкев

Любомир Петков

 

V –та Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

Димитър Бекташев- председател

Иван Санкев

Момчил Арнаудов

Пламен Горумов

Тодор Тодоров

Нагоре