Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновями източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на Община Ракитово - 2021-03-26

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност по съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ - 2021-03-26

Отчет за компенсиране на превози 2021-02-08

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози  2020-03-06

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 2019-01-24

Годишен финансов отчет за 2017 година - 2018-04-24

Обяснителна записка към ГФО за 2017 г.
Отчет за сметките на РА към 31.12.2017
Отчет за сметките на ДМП към 31.12.2017
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2017
ОПР в х.лв. към 31.12.2017
Отчет за сметките на ДЕС към 31.12.2017
Отчет за сметките на НФ-КСФ към 31.12.2017
Баланс на община Ракитово за 2017 година

Отчет дълг 2017

Отчет за сметките за чужди средства 2017 г.

Обяснителна записка за изпълнение на бюджет 2017 г.

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 2018-02-23

Годишен финансов отчет за 2016 година - 2017-06-16

Обяснителна записка към ГФО за 2016 г.
Отчет за сметките на РА към 31.12.2016
Отчет за сметките на ДМП към 31.12.2016
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2016
ОПР към 31.12.2016
ОПР в х.лв. към 31.12.2016
Отчет за сметките на ДЕС към 31.12.2016
Отчет за сметките на НФ-КСФ към 31.12.2016
Баланс на община Ракитово за 2016 година

Одитно становище за заверка 2016 г. - 2017-10-10

Отчет за сметките за чужди средства 2016 г.

Обяснителна записка за изпълнение на бюджет 2016 г.

1.Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози - 2017-05-09

Покана за публично обсъждане на отчета за 2016 година

Отчет за общ.дълг 2016 г.

Доклад за 2016 г.

Приложения към доклада за 2016 г.

Тримесечен отчет към 30.09.2018 година

Баланс към 30.09.2018
ОПР към 30.09.2018
Отчет Б-3 към 30.09.2018
Отчет Б-3-чужди средства към 30.09.2018
Отчет СЕС-ДЕС към 30.09.2018
Отчет СЕС-ДМП към 30.09.2018
Отчет СЕС-КСФ към 30.09.2018
Отчет СЕС-РА към 30.09.2018

Тримесечен отчет към 30.06.2018 година

Баланс към 30.06.2018
ОПР към 30.06.2018
Отчет Б-3 към
30.06.2018
Отчет Б-3-чужди средства към
30.06.2018
Отчет СЕС-ДЕС към 30.06.2018
Отчет СЕС-ДМП към
30.06.2018
Отчет СЕС-КСФ към
30.06.2018
Отчет СЕС-РА към
30.06.2018

Тримесечен отчет към 31.03.2018 година

Баланс към 31.03.2018
ОПР към
31.03.2018
Отчет Б-3 към
31.03.2018
Отчет Б-3-чужди средства към
31.03.2018
Отчет СЕС-ДЕС към 31.03.2018
Отчет СЕС-ДМП към
31.03.2018
Отчет СЕС-КСФ към
31.03.2018
Отчет СЕС-РА към
31.03.2018

Тримесечен отчет към 30.09.2017 година

Баланс към 30.09.2017
ОПР към 30.09.2017
Отчет Б-3 към 30.09.2017
Отчет Б-3-чужди средства към 30.09.2017
Отчет СЕС-ДЕС към 30.09.2017
Отчет СЕС-ДМП към 30.09.2017
Отчет СЕС-КСФ към 30.09.2017
Отчет СЕС-РА към 30.09.2017

Обяснителна записка към финансов отчет

Обяснителна записка към касов отчет

Тримесечен отчет към 30.06.2017 година

Баланс към 30.06.2017
ОПР към 30.06.2017
Отчет Б-3 към 30.06.2017
Отчет Б-3-чужди средства към 30.06.2017
Отчет СЕС-ДЕС към 30.06.2017
Отчет СЕС-ДМП към 30.06.2017
Отчет СЕС-КСФ към 30.06.2017
Отчет СЕС-РА към 30.06.2017

Тримесечен отчет към 31.03.2017 година

Тримесечен отчет ДЕС-31.03.2017
Тримесечен отчет ДМП-31.03.2017
Тримесечен отчет БЮДЖЕТ-31.03.2017
Тримесечен отчет Чужди средства-31.03.2017
Тримесечен отчет НФ-КСФ-31.03.2017
Тримесечен отчет РА-31.03.2017

Баланс на община Ракитово към 31.03.2017 г.

Отчети на община Ракитово за 2018 година

                 м.Ноември - 2018-12-21

Месечен отчет на бюджета към 30.11.2018 г.
Справка за просрочените вземания и задължения м-ц 30.11.2018
Месечен отчет-ДМП-30.11.2018
Месечен отчет-РА-30.11.2018
Месечен отчет-ДЕС-30.11.2018
Месечен отчет-НФ-КСФ-30.11.2018
Месечен отчет-чужди средства-30.11.2018

Справка очаквано изпълнение - 30.11.2018

                 м.Октомври - 2018-11-28

Месечен отчет на бюджета към 31.10.2018 г.
Справка за просрочените вземания и задължения м-ц 31.10.2018
Месечен отчет-ДМП-31.10.2018
Месечен отчет-РА-31.10.2018
Месечен отчет-ДЕС-31.10.2018
Месечен отчет-НФ-КСФ-31.10.2018
Месечен отчет-чужди средства-31.10.2018

Справка очаквано изпълнение - 31.10.2018

                 м.Септември - 2018-10-31

Месечен отчет на бюджета към 30.09.2018 г.
Справка за просрочените вземания и задължения м-ц 30.09.2018
Месечен отчет-ДМП-30.09.2018
Месечен отчет-РА-30.09.2018
Месечен отчет-ДЕС-30.09.2018
Месечен отчет-НФ-КСФ-30.09.2018
Месечен отчет-чужди средства-30.09.2018

Справка очаквано изпълнение - 30.09.2018

                 м.Август - 2018-09-28

Месечен отчет на бюджета към 31.08.2018 г.
Справка за просрочените вземания и задължения м-ц 31.08.2018
Месечен отчет-ДМП-31.08.2018
Месечен отчет-РА-31.08.2018
Месечен отчет-ДЕС-31.08.2018
Месечен отчет-НФ-КСФ-31.08.2018
Месечен отчет-чужди средства-31.07.2018

Справка очаквано изпълнение - 31.08.2018

                 м.Юли - 2018-08-13

Месечен отчет на бюджета към 31.07.2018 г.
Справка за просрочените вземания и задължения м-ц 
31.07.2018
Месечен отчет-ДМП-31.07.2018
Месечен отчет-РА-31.07.2018
Месечен отчет-ДЕС-31.07.2018
Месечен отчет-НФ-КСФ-31.07.2018
Месечен отчет-чужди средства-31.07.2018

Справка очаквано изпълнение - 31.07.2018

                 м.Юни - 2018-07-31

Месечен отчет на бюджета към 30.06.2018 г.
Справка за просрочените вземания и задължения м-ц 
30.06.2018
Месечен отчет-ДМП-30.06.2018
Месечен отчет-РА-30.06.2018
Месечен отчет-ДЕС-30.06.2018
Месечен отчет-НФ-КСФ-30.06.2018
Месечен отчет-чужди средства-30.06.2018

Справка очаквано изпълнение - 30.06.2018

                 м.Май - 2018-06-15

Месечен отчет на бюджета към 31.05.2018 г.
Справка за просрочените вземания и задължения м-ц 
31.05.2018
Месечен отчет-ДМП-31.05.2018
Месечен отчет-РА-31.05.2018
Месечен отчет-ДЕС-31.05.2018
Месечен отчет-НФ-КСФ-31.05.2018
Месечен отчет-чужди средства-31.05.2018

Справка очаквано изпълнение - 31.05.2018

                   м.Април - 2018-05-16

Месечен отчет на бюджета към 30.04.2018 г.
Справка за просрочените вземания и задължения м-ц
30.04.2018
Месечен отчет-ДМП-30.04.2018
Месечен отчет-РА-30.04.2018
Месечен отчет-ДЕС-30.04.2018
Месечен отчет-НФ-КСФ-30.04.2018
Месечен отчет-чужди средства-30.04.2018

Справка очаквано изпълнение - 30.04.2018

                   м.Март - 2018-04-24

Месечен отчет на бюджета към 31.03.2018 г.
Справка за просрочените вземания и задължения м-ц 31.03.2018
Месечен отчет-ДМП-31.03.2018
Месечен отчет-РА-31.03.2018
Месечен отчет-ДЕС-31.03.2018
Месечен отчет-НФ-КСФ-31.03.2018
Месечен отчет-чужди средства-31.03.2018

Справка очаквано изпълнение - 31.03.2018

                   м.Февруари - 2018-03-29

Месечен отчет на бюджета към 28.02.2018 г.
Справка за просрочените вземания и задължения м-ц 28.02.2018
Месечен отчет-ДМП-28.02.2018
Месечен отчет-РА-28.02.2018
Месечен отчет-ДЕС-28.02.2018
Месечен отчет-НФ-КСФ-28.02.2018
Месечен отчет-чужди средства-28.02.2018

                   м.Януари - 2018-02-28

Месечен отчет на бюджета към 31.01.2018 г.
Справка за просрочените вземания и задължения м-ц 31.01.2018
Месечен отчет-ДМП-31.01.2018
Месечен отчет-РА-31.01.2018
Месечен отчет-ДЕС-31.01.2018
Месечен отчет-НФ-КСФ-31.01.2018
Месечен отчет-чужди средства-31.01.2018

Отчети на община Ракитово за 2017 година

                   м.Декември - 2018-01-16

Месечен отчет на бюджета към 31.12.2017 г.
Справка за просрочените вземания и задължения м-ц 12
Месечен отчет-ДМП-31.12.2017
Месечен отчет-РА-31.12.2017
Месечен отчет-ДЕС-31.12.2017
Месечен отчет-НФ-КСФ-31.12.2017
Месечен отчет-чужди средства-31.12.2017                

                   м.Ноември - 2017-12-15

Месечен отчет на бюджета към 30.11.2017 г.
Справка за просрочените вземания и задължения м-ц 11
Месечен отчет-ДМП-30.11.2017
Месечен отчет-РА-30.11.2017
Месечен отчет-ДЕС-30.11.2017
Месечен отчет-НФ-КСФ-30.11.2017
Месечен отчет-чужди средства-30.11.2017

                   м.Октомври - 2017-11-16

Месечен отчет на бюджета към 31.10.2017 г.
Справка за просрочените вземания и задължения м-ц 10
Месечен отчет-ДМП-31.10.2017
Месечен отчет-РА-31.10.2017
Справка за очакваното изпълнение
Месечен отчет-ДЕС-31.10.2017
Месечен отчет-НФ-КСФ-31.10.2017
Месечен отчет-чужди средства-31.10.2017

                   м.Септември - 2017-10-20

Месечен отчет на бюджета към 30.09.2017 г.
Справка за просрочените вземания и задължения м-ц 09
Месечен отчет-ДМП-30.09.2017
Месечен отчет-РА-30.09.2017
Справка за очакваното изпълнение
Месечен отчет-ДЕС-30.09.2017
Месечен отчет-НФ-КСФ-30.09.2017
Месечен отчет-чужди средства-30.09.2017

                   м.Август - 2017-09-18

Месечен отчет на бюджета към 31.08.2017 г.
Справка за просрочените вземания и задължения м-ц 08
Месечен отчет-ДМП-31.08.2017
Месечен отчет-РА-31.08.2017
Справка за очакваното изпълнение
Месечен отчет-ДЕС-31.08.2017
Месечен отчет-НФ-КСФ-31.08.2017
Месечен отчет-чужди средства-31.08.2017

                   м.Юли - 2017-08-11

Месечен отчет на бюджета към 31.07.2017 г.
Справка за просрочените вземания и задължения м-ц 07
Месечен отчет-РА-31.07.2017
Справка за очакваното изпълнение
Месечен отчет-ДЕС-31.07.2017
Месечен отчет-НФ-КСФ-31.07.2017
Месечен отчет-чужди средства-31.07.2017

                м.Юни - 2017-07-14

Месечен отчет на бюджета към 30.06.2017 г.
Справка за просрочените вземания и задължения м-ц 06
Месечен отчет-ДМП-30.06.2017
Месечен отчет-РА-30.06.2017
Справка за очакваното изпълнение
Месечен отчет-ДЕС-30.06.2017
Месечен отчет-НФ-КСФ-30.06.2017
Месечен отчет-чужди средства-30.06.2017

                м.Май - 2017-06-16

1.Отчет на бюджета м-ц 05.2017 г.

2.Отчет на ДЕС- код 96 за м-ц 05.2017 г.

3.Отчет ДМП-код 97 за м-ц 05.2017 г.

4.Отчет НФ - КСФ-код 98 за м-ц 05.2017 г.

5.Отчет РА-код 42 за м-ц 05.2017 г.

6.Отчет на Чужди средства-код 33 за м-ц 05.2017 г.

7.Просрочия за м-ц 05.2017 г.

8.Очаквано изпълнение м-ц 05 2017 г.

                м.Април -2017-05-30

1.Отчет на бюджета м-ц 04.2017 г.

2.Отчет на ДЕС- код 96 за м-ц 04.2017 г.

3.Отчет ДМП-код 97 за м-ц 04.2017 г.

4.Отчет НФ - КСФ-код 98 за м-ц 04.2017 г.

5.Отчет РА-код 42 за м-ц 04.2017 г.

6.Отчет на Чужди средства-код 33 за м-ц 04.2017 г.

7.Просрочия за м-ц 04.2017 г.

8.Очаквано изпълнение м-ц 04 2017 г.

 

                м. Март - 2017-04-24

1.Отчет на бюджета м-ц 03.2017 г.

2.Отчет на ДЕС- код 96 за м-ц 03.2017 г.

3.Отчет ДМП-код 97 за м-ц 03.2017 г.

4.Отчет НФ - КСФ-код 98 за м-ц 03.2017 г.

5.Отчет РА-код 42 за м-ц 03.2017 г.

6.Отчет на Чужди средства-код 33 за м-ц 03.2017 г.

7.Просрочия за м-ц 03.2017 г.

8.Очаквано изпълнение м-ц март 2017 г.

 

                 м.Февруари - 2017-03-28

1.Отчет на бюджета м-ц 02.2017 г. 

2.Отчет на ДЕС- код 96 за м-ц 02.2017 г.

3.Отчет ДМП-код 97 за м-ц 02.2017 г.

4.Отчет НФ - КСФ-код 98 за м-ц 02.2017 г.

5.Отчет РА-код 42 за м-ц 02.2017 г.

6.Отчет на Чужди средства-код 33 за м-ц 02.2017 г.

7.Просрочия за м-ц 02.2017 г.

              м.Януари

1. Отчет-бюджет-м.януари 2017 г.
2. Отчет-ДЕС-код 96-м.януари 2017 г.
3. Отчет-ДМП-код 97-м.януари 2017 г.
4. Отчет-НФ-КСФ-код 98-м.януари 2017 г.
5. Отчет-РА-код 42--м.януари 2017 г.
6. Отчет-ЧУЖДИ СРЕДСТВА-код 33-м.януари 2017 г.
7. Справка просрочия-м.януари 2017 г.

Отчети на община Ракитово за 2016 година

Отчет за месец Януари 2016 година

Отчет за месец февруари 2016 година

Отчет за месец март 2016 година

Отчет за месец април 2016 година

Отчет за касово изп.на бюджета м.05.2016 г.

Отчет за касово изпълнение на община Ракитово за м. юни 2016 г.

Информация за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.06.2016 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2016 г.

Отчет за касово изпълнение към 30.09.2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета м октомври 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета м.ноември 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета м.декември 2016 г.

Отчет по ЗЕЕ за 2016 г.

Годишен финансов отчет за 2015 година

1.Баланс към 31.12.2015 г.

2.Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2015 г.

3.Обяснителна записка за изпълнението на бюджета за 2015 г.

4.Обяснителна записка към отчета за сметките от СЕС 2015 г.

5.Обяснителна записка към финансовия отчет за 2015 г.

6.Одитен доклад и становище на Сметна палата за заверка на ГФО за 2015 г.

7.Отчет за приходите и разходите за 2015 г.

8.Отчет за сметки по ДМП за 2015 г.

9.Отчет за сметки за средства от НФ - КСФ за 2015 г.

10.Отчет за сметки от РА за 2015 г.

11.Отчет за сметките за други средства от ЕС за 2015 г.

12.Отчет за сметките за чужди срества за 2015 г.

Отчети на община Ракитово за 2015 година

Отчет за месец Януари 2015 година

Отчет за месец Февруари 2015 година

Отчет за месец Март 2015 година : Отчет за месец Март извън бюджетни сметки

Отчет за месец Април 2015 година

Отчет за месец Май 2015 година

Отчет за месец Юни 2015 година

Отчет за месец Юли 2015 година

Отчет за месец Август 2015 година

Отчет за месец Септември 2015 година

Отчет за месец Октомври 2015 година

Отчет 31.12.2015 година

Отчет СЕС за месец ноемри 2015 година

Отчет СЕС за месец декември 2015 година

Просрочия за месец декември 2015 година

Годишен отчет на община Ракитово за 2014 година

СТАНОВИЩЕ НА СМЕТНА ПАЛАТА ЗА ЗАВЕРКА НА ОТЧЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

Баланс с обяснителна записка

Отчет на касовото изпълнение

Отчет на чуждите средства

ОТЧЕТ СЕС-3-ДЕС ЗА 2014

ОТЧЕТ СЕС-3-ДМП ЗА 2014

ОТЧЕТ СЕС-3-КСФ ЗА 2014

ОТЧЕТ СЕС-3-РА ЗА 2014

Отчети на община Ракитово за 2014 година

Финансов Отчет на Кмета на Ракитово и изпълнение на проектите 2013-2014 год. ( трета година от мандат 2011-2015 год. )

Отчет за изпълнение на бюджета за първото полугодие

Отчет за месец Януари 2014 година

Отчет за месец Февруари 2014 година

Отчет за месец март 2014 година

Отчет за месец Април 2014 година

Отчет за месец Май 2014 година

Отчет за месец Юни 2014 година

Отчет за месец Юли 2014 година

Отчет за месец Август 2014 година

Отчет за месец Септември 2014 година

Отчет за месец Октомври 2014 година

Отчет за месец Ноември 2014 година

Годишен отчет на община Ракитово за 2013 година

Годишен Отчет за 2013 г. по Общинския план за развитие на Община Ракитово за мандат 2011 г. - 2015 г.

Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2013 г.

Баланс на община Ракитово за 2013 г.

Заверка на годишен отчет на Община Ракитово за 2013 г.

Касов отчет на община Ракитово за 2013 г.

Обяснителна записка за изпълнение на бюджета за 2013 г.

Обяснителна записка за изпълнение на ИБСФ за 2013 г.

Отчет ИБСФ на община Ракитово за 2013 г.

Годишен отчет на община Ракитово за 2012 година

Баланс на община Ракитово

Обща рекапитулация на приходи за 2012 г.

Обща рекапитулация на разходите за 2012 г.

Обяснителна записка към ГФО на община Ракитово за 2012 г.

Обяснителна записка към отчета за изпълнение на бюджета

Обяснителна записка към отчета за изпълнение на извънбюджетн

Отчет за извънбюджетните сметки на бенефициенти на Кохегизио

Отчет на изв.сметки на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие

Отчет на об.Ракитово за изпълнение на бюджета за 2012 г.

Oдитно становище за заверка на ГФО за 2012 г.

Годишен отчет на община Ракитово за 2011 година

Касов отчет за 2011 година

Отчет на Общинския дълг за 2011 година

Отчет извънредни сметки и фондове за 2011 година

Баланс за 2011 година

Нагоре