Централна избирателна комисия - ЦИК

Общинска избирателна комисия - ОИК


 

Парламентарни избори-26.03.2017г.


                                                                                       

                                                                                          С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация Ракитово уведомява избирателите, че във връзка с предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017г., в срок до 17.00 ч. на посочените дати могат да подават писмени заявления до Кмета на Община Ракитово съответно за:

 1. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 14 – НС) по постоянния или настоящия им адрес, в срок до: 11.03.2017г. включително. Ако избирател с трайни увреждания, желае да гласува с подвижна избирателна кутия, но е пропуснал 11.03.2017г., като срок за заявяване, може да направи това до 20.03.2017г., при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК.
 2. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес в срок до 11.03.2017 г. включително, като подаде заявление по образец (Приложение № 12-НС)
 3. Избирател, който е кандидат за народен представител, член на ЦИК, РИК или наблюдател може да получи удостоверение за гласуване на друго място от общината по постоянен адрес, в срок до 11.03.2017г. включително, като подаде заявление по образец (Приложение № 19-НС).
 4. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметски наместник в срок до 18.03.2017 г. (Приложение № 8-НС)

            Гласоподавателите, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателните списъци, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, се вписват в избирателните списъци по тяхно искане до Общинска администрация Ракитово, след предаване съответния документ.

 1. Български гражданин, който има право да гласува в изборите за народни представители и желае да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец, подадено до дипломатическо или консулско представителство в съответната държава или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК в срок до 28.02.2017 г. (Приложение № 21-НС)

            Заявленията и декларациите във връзка с упражняване на избирателни права при произвеждането на избори за народни представители на 26 март 2017 г. може да подадете по един от следните начини:

 1. Като изтеглите формуляр на заявлението или декларацията от интернет страницата на община Ракитово, попълните заявлението или декларацията, сканирате попълнения формуляр, прикачите го към писмото и го подпишете с електронен подпис. Писмото можете да изпратите по електронен път на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
 2. Чрез подаване на заявлението или декларацията в Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ в Община Ракитово или в сградите на кметствата на населените места лично или чрез надлежно упълномощено лице.

Заповед № РД-25-310/20.03.2017г. относно забрана продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки на територията на Община Ракитово на 26.03.2017г. от 00,00 часа до 20,00 часа.

Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на избори за Народно събрание

Места за поставяне на обявления и агитационни материали

Определяне на секции за гласуване на избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Предварителни избирателни списъци за произвеждане на избори за Народно събрание

Определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за Община Ракитово за провеждане на избори за Народно събрание

 Заповед № РД-25-101/31.01.2017г. за образуване на избирателни секции

Приложение №1 към заповед №РД-25-101/31.01.2017г.

Приложение №2 към заповед №РД-25-101/31.01.2017г.

ГД "ГРАО" СПРАВКА ПО ЕГН ИЛИ АДРЕС ЗА НОМЕР НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ И МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ                                Избори за президент и вицепрезидент на Републиката на 13 ноември 2016 г. 


 

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 13 ноември 2016 г.  08.11.2016г.

Заповед № РД-25-1116/31.10.2016г. относно забрана продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки на територията на Община Ракитово на 06.11.2016г. от 00,00 часа до 20,00 часа.  01.11.2016г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 6 ноември 2016 г.  26.10.2016г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.  26.10.2016г.

Определяне на секции за гласуване на избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването - 2016-10-14


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация Ракитово уведомява избирателите, че във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Републиката и национален референдум на 06 ноември 2016г., в срок до 17.00 ч. на посочените дати могат да подават писмени заявления до Кмета на Община Ракитово съответно за:

 1. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 23 – ПВР) по постоянния или настоящия им адрес, в срок до: 22.10.2016г. включително. Ако избирател с трайни увреждания, желае да гласува с подвижна избирателна кутия, но е пропуснал 22.10.2016г., като срок за заявяване, може да направи това до 31.10.2016г., при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК.
 2. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес в срок до22.10.2016 г. включително, като подаде заявление по образец (Приложение № 14-ПВР)
 3. Избирател, който е кандидат за президент или вицепрезидент, член на ЦИК, РИК или наблюдател може да получи удостоверение за гласуване на друго място от общината по постоянен адрес, в срок до22.10.2016г. включително, като подаде заявление по образец (Приложение № 18-ПВР).
 4. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметски наместник в срок до: 29.10.2016 г. (Приложение № 10-ПВР)

            Гласоподавателите, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателните списъци, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, се вписват в избирателните списъци по тяхно искане до Общинска администрация Ракитово, след предаване съответния документ.

            Български гражданин, който има право да гласува в изборите за президент и вицепрезидент и в националния референдум и желае да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец, подадено до дипломатическо или консулско представителство в съответната държава или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК в срок до 11.10.2016 г.

            Заявленията и декларациите във връзка с упражняване на избирателни права при произвеждането на избори за Избори за президент и вицепрезидент на Републиката и национален референдум на 06 ноември 2016 г. може да подадете по един от следните начини:

 1. Като изтеглите формуляр на заявлението или декларацията от интернет страницата на община Ракитово, попълните заявлението или декларацията, сканирате попълнения формуляр, прикачите го към писмото и го подпишете с електронен подпис. Писмото можете да изпратите по електронен път на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
 2. Чрез подаване на заявлението или декларацията в Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ в Община Ракитово или в сградите на кметствата на населените места лично или чрез надлежно упълномощено лице.

 

 

Информационен лист референдум 2016 г.

Предварителни избирателни списъци за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 06 ноември 2016г. - 09/22/2016

Предварителни избирателни списъци за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016г. - 09/22/2016

Покана за провеждане на консултации за състав на СИК във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум на 06 ноември 2016г. - 09/20/2016

Определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за Община Ракитово за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на РБ и национален референдум на 06 ноември 2016 г. - 09/14/2016

Заповед за образуване на избирателни секции във връзка с избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум на 06 ноември 2016г. - 09/12/2016


Списък на заличените лица

Заповед № РД-25-1201/29.10.2015г. относно забрана продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки на територията на Община Ракитово на 01.11.2015г. от 00,00 часа до 22,00 часа.

Публикувано на 2015-10-29, 14:20:12


График за предаване на изборните материали

ОИК Ракитово обявява графика за предаване на бюлетините, както и отговорните членове на ОИК, които ще присъстват на предаването на материалите.

№ по ред

Име и фамилия

СИК №

Час на получаване

1

Виктория Николаева Гаврилова

132400001

132400002

17,00

18,20

2

Катя Маркова Пелева

132400003

132400004

18,40

18,40

3

Зорница Арсова Томова

132400005

132400006

18,00

18,00

4

Мария Антонова Арабова

132400007

132400008

17,15

17,30

5

Елвира Вихренова Пелева

132400009

132400010

17,10

17,30

6

Горан Ангелов Ангелов

132400011

132400012

17,30

17,30

7

Калинка Петрова Холянова

132400013

132400014

18,20

18,20

8

Калинка Петрова Холянова

132400015

 

19,00

9

Магдалена Василева Гатева

132400016

 

17,45

Длъжностни лица от Общинска администрация определени съгласно заповед РД-25-1159/15.10.2015г. които да предадат на СИК изборните книжа и материали са г-жа Надка Тончева и г-жа Елеонора Донкова.

Публикувано на 2015-10-20, 16:17:03


Заповед № РД-25-1160/16.10.2015г. относно забрана продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки на територията на Община Ракитово на 25.10.2015г. от 00,00 часа до 22,00 часа.

Публикувано на 2015-10-20, 09:41:28


Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Публикувано на 2015-10-14, 10:47:07


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно Изборния кодекс гражданите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват:

 1. В секция специално обозначена с табела или други знаци указващи допълнителното и предназначение;
 2. В избрана от тях подходяща секция на територията на общината след представяне на валиден документ за самоличност и подаване на декларация пред СИК, че не са и няма да гласуват на друго място. Всяка СИК разполага с такива декларации.
 3. С посочен от тях придружител, когато увреждането им не позволява сами да извършват необходимите действия при гласуването. Разрешението за гласуване се дава от председателя на СИК, а при оспорване на решението спорът се решава окончателно от състава на СИК.

С Решение №72/16.09.2015г. ОИК Ракитово е утвърдила, като подходящи за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението следните избирателни секции:

 • Избирателна секция № 132400002, с адрес: гр. Ракитово, ул. „Братя Кръстини” №2, ПУ „Д-р Петър Берон” – интернат /южен вход/;
 • Избирателна секция № 132400009, с адрес: гр. Костандово, пл."Европа" № 1, ОУ „Неофит Рилски” /северен вход/;
 • Избирателна секция № 132400013, с адрес: с.Дорково, ул. „Хр.Ботев” № 2, ОУ ”Христо Ботев”.

Допълнителното предназначение на тези избирателни секции (както и входовете на сградите с такива секции) ще бъде обозначено с табели и знаци.

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в изборния ден /25.10.2015г./ , могат да подават заявки от 6,30 ч. до 18,15 ч. към дежурния екип за изборите по следните начини:

 • на телефони: 03542/20 44; 20 25; 34 60
 • на адрес: Община Ракитово, ул. „Иван Клинчаров” № 57, Център за информация и услуги;
 • на е-адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

При направена заявка Общината осигурява автомобил за транспортиране на хора с увреждания в изборния ден.

В седмицата преди 25 октомври 2015г. предварителни заявки за помощ при придвижване в изборния ден могат да се направят от понеделник (19.10.2015г.) до петък (23.10.2015г.) от 9.00 до 16.00 ч. по описаните по –горе начини.

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

- През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/ Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване в определено населено място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

- Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Публикувано на 2015-09-24, 10:51:54


Места за поставяне на обявления и агитационни материали

Публикувано на 2015-09-18, 10:02:52


 

Предварителни избирателни списъци част I – за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г

Предварителни избирателни списъци част I – за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015г.

Публикувано на 2015-09-12, 12:10:29


 

Покана за провеждане на консултации за състав на СИК

Приложения към поканата:

Примерен образец на предложение за състав на СИК и резервни членове

Решение № 1984 – МИ/НР/08.09.2015г. на ЦИК с методика за определяне съставите на СИК на териториите на общините в изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.

Решение № 14/09.09.2015г. на ОИК за определяне общия брой на СИК

Публикувано на 2015-09-11, 14:28:37


 

Определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за Община Ракитово за провеждане на избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Публикувано на 2015-09-09,16:19:21


Заповед за образуване на избирателни секции

Приложение №1 към заповед № РД-25-965/02.09.2015г.

Приложение №2 към заповед № РД-25-965/02.09.2015г.

Публикувано на 2015-09-02,11:10:02


Съобщение за заседание на ОИК


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация Ракитово уведомява избирателите, че по повод предстоящото произвеждане на Избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015г. в срок до 17.00ч. на посочените дати могат да подават писмени заявления до Кмета на Община Ракитово съответно за:

 1. Гражданин на друга държава - членка на ЕС, който е живял през последните шест месеца на територията на община Ракитово и желае да бъде вписан в избирателните списъци за изборите за общински съветници и за кметове и не е бил вписан в избирателните списъци – част ІІ, в изборите на 23 октомври 2011 г., представя декларация по образец (Приложение № 8 - МИ) в Общинска администрация Ракитово не по – късно от 14.09.2015г.
 2. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 16 - МИ; Приложение № 17 - НР) или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за гласуване по настоящ адрес в срок до: 04.10.2015г. включително.
 3. Вписване на избиратели в избирателните списъците, желаещи да гласуват по настоящ адрес се извършва след писмено искане до Общинска администрация гр. Ракитово по образец (Приложение № 12 - МИ; Приложение № 18 - НР) в срок до: 10.10.2015год. включително.
 4. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък след подадено писмено заявление по образец (Приложение № 7 - МИ; Приложение № 12 - НР) до Общинска администрация гр. Ракитово в срок до: 17.10.2015г.
 5. Гласоподавателите, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателните списъци, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, се вписват в избирателните списъци по тяхно искане до съответната общинска администрация след предаване на заявление по образец (Приложение № 13 - МИ; Приложение № 13 - НР) в срок до: 23.10.2015год. включително.

 

Заявленията и декларациите във връзка с упражняване на избирателни права при произвеждането на избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015г. може да подадете по един от следните начини:

 

1. Като изтеглите формуляр на заявлението или декларацията от посочените линкове, попълните заявлението или декларацията, сканирате попълнения формуляр, прикачите го към писмото и го подпишете с електронен подпис. Писмото можете да изпратите по електронен път на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;

2. Чрез подаване на заявлението или декларацията в Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ в Община Ракитово или в сградите на кметствата на населените места лично или чрез надлежно упълномощено лице;

Публикувано на: 2015-08-31, 16:19:21


Покана за провеждане на консултации за състав на ОИК

Разяснителна кампания-избори за общински съветници и кметове 2015

Протокол от извършена проверка на основание §16 от ПЗР на Закон за изменение и допълнение на ЗГР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

По повод предстоящите избори за кметове и общински съветници тази година и във връзка с нормативно установеното изискване в Изборния кодекс за включване в избирателните списъци по настоящ адрес, само при условие, че избирателят е живял най - малко през последните шест месеца в община Ракитово, приканваме всички избиратели с настоящ адрес в чужбина и живеещите в община Ракитово, но с адрес в друго населено място в РБългария, желаещи да гласуват в общината, да заявят адреса си в звеното за административно обслужване на граждани в гр. Ракитово и при специалистите по гражданско състояние в кметство Костандово и Дорково не по-късно от 24.04.2015г.

Нагоре