Декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

1. Регистър на лицата, подали декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

1      014/03.12.2019г.     чл. 35,ал.1, т. 1        Иван Христов Иванов               общински съветник           31.12.2019г.                                    

2     019/05.12.2019г.      чл. 35,ал.1, т. 1        Шабан Джамалов Къркелов     общински съветник           31.12.2019г.                                     

3    022/09.12.2019г.       чл. 35,ал.1, т. 1        Георги Спасов Тупаров           общински съветник            31.12.2019г.                                     

4    024/10.12.2019г.       чл. 35,ал.1, т. 1        Искрен Илиянов Медаров       общински съветник            31.12.2019г.                                     

5    026/10.12.2019г        чл. 35,ал.1, т. 1        Пламен Ясенов Горумов         общински съветник            31.12.2019г.                                     

6    028/10.12.2019г        чл. 35,ал.1, т. 1        Костадин Василев Кадинов    общински съветник             31.12.2019г.                                     

7    030/11.12.2019г.       чл. 35,ал.1, т. 1     Валентин Максимов Вигнев  Кмет на Кметство Костандово 31.12.2019г.                                     

8    031/11.12.2019г.       чл. 35,ал.1, т. 1        Николай Иванов Ковачев      Кмет на Кметство Дорково   31.12.2019г.                                     

9    032/11.12.2019г.       чл. 35,ал.1, т. 1        Александър Ангелов Мацанов  общински съветник           31.12.2019г.                                      

10  033/11.12.2019г.       чл. 35,ал.1, т. 1      Муса Исмаилов Дурльов            общински съветник           31.12.2019г.                                     

11  034/12.12.2019г.       чл. 35,ал.1, т. 1        Стоян Валериев Трендафилов  общински съветник          31.12.2019г.                                     

12  035/12.12.2019г.       чл. 35,ал.1, т. 1      Методи Сашов Караманов         общински съветник           31.12.2019                                        

13  037/12.12.2019г.       чл. 35,ал.1, т. 1      Костадин Щерев Холянов     Кмет на Община Ракитово     31.12.2019г.                                     

14  038/12.12.2019г.       чл.35,ал.1, т.1          Константин Йорданов  Кадинов  общински съветник       31.12.2019г.                                    

15  039/12.12.2019         чл. 35,ал.1, т. 1        Момчил Бенчов Арнаудов          общински съветник        31.12.2019г.                                      

16  040/12.12.2019         чл. 35,ал.1, т. 1      Георги Ангелов Станков            общински съветник          31.12.2019г.                                     

17  042/12.12.201          чл. 35,ал.1, т. 1      Михаил Костадинов Узунов        общински съветник          31.12.2019г.                                      

18  043/13.12.2019         чл. 35,ал.1, т. 1      Нина Иванова Димова                общински съветник         31.12.2019г.                                       

19  044/13.12.2019         чл. 35,ал.1, т. 1      Димитър Георгиев Андонов       общински съветник          31.12.2019г.

20  045/13.12.2019         чл. 35,ал.1, т. 1      Димитър Бойков Топалов          общински съветник          31.12.2019г.

2. Декларации на кметове на кметства

3. Регистър на лицата, подали декларация по чл. 35 от ЗПКОНПИ пред органа за назначаване/ работодателя

4. Декларации на служители в Община Ракитово по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

5. Декларации на служители в Община Ракитово по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за 2017г.

5. Декларации на служители в Община Ракитово по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ  за 2017г.     

6. Декларации на служители в Община Ракитово по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ  за 2018г.

7. Декларации на служители в Община Ракитово по чл. 35 ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за 2019 г.

7. Декларации на служители в Община Ракитово по чл. 35 ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за 2019 г.

Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси / отменен с ДВ брой 7 от 19.01.2018г. /

1. Регистър на декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

-Декларации на общински съветници и кметове

-Декларации на служители в администрацията

2. Лица за които е установен конфликт на интереси с влязъл в сила акт

3. Архив на подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

Нагоре