Заповед РД-25-516/04.05.2020г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, в изпълнение на Заповед № РД-01-249/03.05.2020г. на Министъра на здравеопазването по повод обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение свързано с разпространението на COV1D-19 и с цел защита здравето на населението и ограничаване на разпространението на вируса

Заповед РД-25-499/28.04.2020г. относно  земеделските пазари на територията на Община Ракитово

Заповед РД-25-492/27.04.2020г. относно посещенията на паркове и градини на територията на Община Ракитово

Лекция на доктор Симидчиев съдържа информация относно практически наасоки и препоръки за предпазване от разпространяващия се вирус COVID-19.

Заповед № РД-25-428/07.04.2020г. 

Изменение на заповед за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки - 27.03.2020г.

Заповед за въвеждане на допълнителни забранителни мерки за противоепидемична защита 2020-03-20

 

Коронавирус            

 

Уважаеми съграждани,

 

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение от 13 март 2020г. в Община Ракитово е сформиран временен кризисен щаб.

Със заповед от 13 март 2020г. Кмета на община Ракитово нареди да се изпълняват противоепидемичните мерки определени от здравния министър - проф. Кирил Ананиев и преустанови дейността на детска млечна кухня, посещенията на външни лица в ЦНСТПЛФУ, както и работата на: ДЦДМУ „Св. Стилян”, ЦРСИХУ „Св.вмчц Неделя” и пенсионерските клубове на територията на община Ракитово.

На 17 март 2020г. съобразно епидемиологичната обстановка и въведените рестриктивни мерки от Министерството на здравеопазването Кмета на община Ракитово, издаде нова Заповед № РД – 25 -317/17.03.2020г., с която освен вече определените ограничения нарежда превозвачите изпълняващи автобусни линии и тези получили разрешение за таксиметров превоз на пътници да създадат организация за превенция на служителите и пътниците и за ежедневна цялостна дезинфекция на превозните средства; да се ограничат частните мероприятия с масов характер на открито и закрито; да се преустановят пазарните дни на територията на цялата общината; задължават се общопрактикуващите лекари незабавно да предоставят информация по телефон или на електронна поща на община Ракитово за лица от тяхната пациентска листа поставени под карантина, както и за лица, завърнали се от държави с наличие на Коронавирус с цел упражняване на контрол по спазване на 14-дневна карантина; въвежда се стриктен пропускателен режим в административните сгради на общинската администрация.

Поради необходимостта от ограничаване на контактите, приканваме гражданите да се възползват от възможностите Системата за сигурно електронно връчване за водене на кореспонденция по електронен път. Посредством нея могат да подават сигнали, молби, жалби, заявления за услуги и др. към и от администрацията без да е необходимо физическо присъствие. Държавна агенция „Електронно управление” поддържа системата, а с начина на присъединяване към нея може да се запознаете на следния линк: https://edelivery.egov.bg/

Призоваваме търговските обекти и работодателите да спазват указанията на Националния щаб за борба с COVID-19 и разпорежданията на Министерство на здравеопазването за завишени хигиенни мерки. С насоките за почистване в обекти, различни от лечебни заведения може да се запознаете тук.

 

Бъдете отговорни и дисциплинирани! Съхранете Вашето здраве и здравето на близките Ви!

Насочваме вниманието на жителите но Общината, че Министърът на здравеопазването въведе още по-строги забрани:

 

Със Заповед №РД-01-130/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването се нарежда:

  1. 1. Всички български граждани и граждани на други държави с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от Китайската народна република, Ислямска република Иран, Бангладеш, Република Индия, Република Малдиви, Федерална демократична република Непал, Демократична социалистическа република Шри Ланка, Кралство Испания, Италия, Република Корея, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Франция, Федерална република Германия, Кралство Нидерландия и Швейцария, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание на органите на граничния здравен контрол,с изключенията, посочени в т. 1.1 и т. 1.2.

1.1. За българските граждани – водачи на тежкотоварни автомобили, пристигащи от държавите по т. 1, се установяват следните мерки:

а)  за водачите, които разтоварват стоки и товари и предвиждат отпътуване в следващите дни (независимо от причината за престой), за периода на престой на територията на Република България, водачите се поставят под карантина, като изпълнението на мярката се контролира по посочения в тази заповед ред с оказване на пълно съдействие от превозвача, чийто служител е съответният водач, до напускане на страната от водача;

б) за водачите, които не предвиждат отпътуване към държава по т. 1, се прилага мярката по т. 1 с всички последици от нея.

1.2.  За водачите  на тежкотоварни автомобили, които не са български граждани, но са граждани на някоя от държавите по т. 1 и/или влизат на територията на страната от държава по т. 1, се прилага следната мярка – влизат на територията на Република България, разтоварват превозваните стоки и товари и незабавно напускат територията на страната, като времето на преминаване през територията на страната не може да надвишава 24 часа.“

Служителите на РУ на МВР гр. Ракитово ще извършват проверки и строг контрол за спазване на тези разпоредби!

 

Със Заповед РД-01-131 / 17.03.2020 г. Министърът на здравеопазването нареди: „1. Допълвам част I от Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., като създавам т. 9:

  1. Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.“.

 

Може да се запознаете с пълния текст на заповедите на сайта на Министерство на здравеопазването.

 

Министерство на здравеопазването -  https://www.mh.government.bg/bg/ 

 РЗИ Пазарджик -  http://www.rzipz.net/page.php?174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФСМП Ракитово

150; 112;
GSM 0878418042

гр. Ракитово
ул."Георги Георгиев" № 5

Завеждащ ФСМП Ракитово
м.ф. Неджие Демирова Афузова

0878418064 

Нагоре