АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

ОБЩИНА Ракитово

КМЕТ: Костадин Щерев Холянов

АДРЕС4640, ГР.Ракитово, УЛ. „Ив.Клинчаров“ № 57

ТЕЛ. 03542/2044; ФАКС: 03542/2253

E-MAIL: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОФИЦИАЛНА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: http://rakitovo.info/

Община Ракитово разработи настоящата страница във връзка с прилагане и спазване изискванията, въведени с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), в сила от 25.05.2018 г. и Закона за защита на личните данни.

Тук може да намерите информация за администратора на лични данни, длъжностното лице за защита на личните данни, както и друга информация създадени от администратора на лични Община Ракитово за гарантиране и даване на увереност, че Вашите данни се обработват правомерно при осъществяване на нашите основни правомощия: местното самоуправление, предоставяне на административни услуги, администриране на дейности по устройство на територията, финансово-стопански дейности и управление на собствеността, изпълнение на функции в областта на образованието, културата, здравеопазването, социалните дейности, околната среда, спорта, туризма, отбранително-мобилизационната готовност и опазване на обществения ред и сигурност.

 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ (ДЗЛД)

ОБЩИНА Ракитово

ДЗЛД: Юлия Емилова Раданова

АДРЕС4640, ГР.Ракитово, УЛ. „Ив.Клинчаров“ № 57

ТЕЛ. 0887666969, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Заповед № РД – 25-431 от 23.05. 2018 г. ДЛЗД

Нагоре