За да използвате електронните услуги на Националния Осигурителен Институт посетете сайта на адрес

http://www.nssi.bg

и изберете от менюто в ляво - "Е-услуги"

   

Електронните услуги на Националната Агенция за Приходите са достъпни през техният портал на адрес:

http://www.nap.bg

   

Услугата е предоставена от Агенцията за обществени поръчки и позволява търсене и проверка на данните на дадена обществена поръчка. Регистъра обхваща обществените поръчки от всички институции в България.

Посетете сайта на агенцията на адрес http://www.aop.bg

   
   

Справки в Националния концесионен регистър може да направите на следния адрес

http://www.ncr.government.bg

   
Нагоре